HPB usluge u HP-u i FINA-i - HPB - Hrvatska poštanska banka

HPB usluge u HP-u i FINA-i

BANKARSKE USLUGE U POŠTANSKIM UREDIMA


U uredima Hrvatske pošte klijentima Banke dostupni su sljedeći proizvodi i usluge:

 • otvaranje kunskih računa (tekućih)
 • ugovaranje kunske štednje
 • ugovaranje svih vrsta nenamjenskih kredita HPB-a
 • predaja zahtjeva za izdavanje kreditnih kartica (MasterCard i VISA)
 • predaja zahtjeva za usluge elektroničkog bankarstva (HPB internetsko bankarstvo, mBanking, SMS/E-mail uslugu)
 • ugovaranje usluge trajnog naloga
 • podizanje gotovine karticama uz iste uvjete kao i na bankomatima HPB-a
 • podizanje gotovine sa štednih računa
 • zadavanje zahtjeva vezanih uz kartično poslovanje
 • ugovaranje stambene štednje HPB-Stambene štedionice
 • prijava nestanka dokumenata ili promjene podataka

BANKARSKE USLUGE U POSLOVNICAMA FINE


U preko 150 poslovnica FINA-e klijenti Banke mogu obavljati usluge platnog prometa na posebno označenim šalterima:

 • plaćanje računa karticama
 • podizanje gotovine karticama uz iste uvjete kao i na bankomatima HPB-a
 • uplata gotovine na račun u HPB-u putem POS terminala
 • ugovaranje stambene štednje HPB-Stambene štedionice