AKTIV - HPB - Hrvatska poštanska banka

AKTIV

HPB Kombinacija Aktiv namijenjena je klijentima s redovnim mjesečnim primanjima. Sve što vam je potrebno je otvoren HPB tekući račun, a ostatak sadržaja svoje kombinacije odabirete prema vlastitim željama i potrebama. Što više proizvoda odaberete, ostvarujete više pogodnosti. 

Kreirali smo različite kombinacije za sve svoje klijente, pa u skladu s vašim potrebama možete odabrati proizvode i pogodnosti u sklopu HPB Kombinacije Aktiv, HPB Kombinacije Senior ili HPB Kombinacije Diplomac.

Prednosti HPB Kombinacije

 • Omogućuje vam odabir proizvoda i usluga koje želite  
 • Za sve odabrane proizvode i usluge plaćate samo jednu mjesečnu naknadu
 • Odabranu Kombinaciju dodatno prilagođavate svojim financijskim potrebama
 • Što više proizvoda odaberete ostvarujete više pogodnosti
 • Nudi bankarske i nebankarske proizvode i usluge
 • Brojne pogodnosti na proizvode iz ponude HPB-a - viši iznos dopuštenog prekoračenja po tekućem računu  uz nižu kamatnu stopu, niža naknada za obradu kredita i sl.
 • Donosi znatne popuste na dio usluga iz ponude HPB Stambene štedionice, HPB Nekretnina i HPB Investa
 • Ovisno o odabranom modelu HPB Kombinacije, uključuje usluge asistencije (pomoć na cesti/u kući), usluge raznih vrsta osiguranja, kao i mnoge druge pogodnosti

Kreirajte svoj model HPB kombinacije

Odaberite proizvode i usluge prema vlastitim željama i potrebama. Vaš model kombinacije ovisi o broju odabranih proizvoda uz HPB tekući račun s niže navedenog Popisa proizvoda i usluga za korisnike HPB Kombinacije. Tablični prikaz svih modela HPB Kombinacije Aktiv s popisom pogodnosti pogledajte ovdje.

Kreirajte svoj model HPB kombinacije

Odaberite proizvode i usluge prema vlastitim željama i potrebama. Vaš model kombinacije ovisi o broju odabranih proizvoda uz HPB tekući račun s niže navedenog Popisa proizvoda i usluga za korisnike HPB Kombinacije. Tablični prikaz svih modela HPB Kombinacije Aktiv s popisom pogodnosti pogledajte ovdje.

Popis proizvoda i usluga za korisnike HPB Kombinacije:
Kreiraj svoju kombinaciju

DOBRA

Kao korisnik modela kombinacije DOBRA uz HPB tekući račun odabrali ste još dva proizvoda HPB-a, a mi vam nudimo sljedeće pogodnosti:

Pogodnosti na usluge HPB-a

 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu u visini od 150% prosječnog tromjesečnog primanja, maksimalno 30.000 kn
 • 0,50 postotna poena niža kamatna stopa od redovne na dopušteno prekoračenje
 • izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • 0,25 postotna poena niža naknadu za obradu kredita od redovne na sve nenamjenske kredite HPB-a

Pogodnosti na usluge članica HPB Grupe

- bez naknade kod izvršavanja jednokratne uplate štednje ili kod ugovaranja trajnog naloga odmah po ugovaranju štednje

- 75% niža naknada od redovne bez ugovaranja trajnog naloga

Ostale pogodnosti  

 • osiguranje životnog standarda (Croatia osiguranje d.d.)

  - fiksno mjesečno pokriće 3.000 kuna

  - 11 kn mjesečna premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - 8 dana Europa (uključeno pokriće bavljenja amaterskim sportom)

  - 60 kn godišnja premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - godišnja polica

  - neograničen broj putovanja godišnje

  - 500 kn po osobi godišnja polica

 • sigurna budućnost (Croatia osiguranje d.d.)

  - posmrtna pripomoć

  - premija od 3 EUR mjesečno

Mjesečna naknada za korištenje HPB Kombinacije Aktiv - model Dobra iznosi 33 kune.

Želite li usporediti model Dobra s ostalim modelima HPB Kombinacije Aktiv, pogledajte tablični prikaz.

LIJEPA

Kao korisnik modela kombinacije LIJEPA uz HPB tekući račun odabrali ste još tri proizvoda HPB-a, a mi vam nudimo sljedeće pogodnosti:

Pogodnosti na usluge HPB-a

 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu u visini od 250% prosječnog tromjesečnog primanja, maksimalno 35.000 kn
 • 0,75 postotna poena niža kamatna stopa od redovne na dopušteno prekoračenje
 • ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • 0,50 postotna poena niža naknadu za obradu kredita od redovne na sve nenamjenske kredite HPB-a

Pogodnosti na usluge članica HPB Grupe

- bez naknade kod izvršavanja jednokratne uplate štednje ili kod ugovaranja trajnog naloga odmah po ugovaranju štednje

- 75% niža naknada od redovne bez ugovaranja trajnog naloga

Usluge asistencije

 • pomoć u kući

  - organizacija dolaska majstora u slučajevima hitnih intervencija (bravar, električar, vodoinstalater, stolar, staklar)

  - nadoknada računa do 1.200 kn

  Usluga se može iskoristiti jednokratno ili za više dolazaka majstora u razdoblju od jedne godine na adresu koju ste kao vlasnik prijavili Banci.

Usluge osiguranja

 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje

  odabir jedne od ponuđenih opcija:

  - jedan pregled godišnje kod jednog od sljedećih specijalista medicinske struke: internist, kardiolog, gastroenterolog, dermatolog, oftalmolog, ginekolog i urolog

  - laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godišnje jedna od pretraga: sedimentacija, KKS, GUK, trigliceridi, kolesterol, kompletna pretraga urina, PSA, AST, ALT, GGT

  - dijagnostičke obrade prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godišnje, jedna od pretraga: EKG, UZV abdomena (zučni mjehur, zučni
   odovi, jetra, gušterača, slezena, bubrezi, aorta i limfni čvorovi), fundus, tonometrija, Papanicolau test, stupanj čistoće, RTG srca i pluća..

  Pregled se može realizirati jednom godišnje, a dogovara se pozivom na besplatni broj telefona 0800 5520 radnim danom od 8,00 do 22,00 sata.

  Prilikom ugovaranja HPB Kombinacije djelatnik HPB-a će vam uručiti vaučer kojeg je obavezno predati prilikom dolaska na pregled u ugovornu zdravstvenu ustanovu osiguravatelja - Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

Ostale pogodnosti  

 • osiguranje životnog standarda (Croatia osiguranje d.d.)

  - fiksno mjesečno pokriće 3.000 kuna

  - 11 kn mjesečna premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - 8 dana Europa (uključeno pokriće bavljenja amaterskim sportom)

  - 60 kn godišnja premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - godišnja polica

  - neograničen broj putovanja godišnje

  - 500 kn po osobi godišnja polica

 • sigurna budućnost (Croatia osiguranje d.d.)

  - posmrtna pripomoć

  - premija od 3 EUR mjesečno 

Mjesečna naknada za korištenje HPB Kombinacije Aktiv - model Lijepa iznosi 44 kune.

Želite li usporediti model Lijepa s ostalim modelima HPB Kombinacije Aktiv, pogledajte tablični prikaz.

PAMETNA

Kao korisnik modela kombinacije PAMETNA uz HPB tekući račun odabrali ste još četiri proizvoda HPB-a, a mi vam nudimo sljedeće pogodnosti:

Pogodnosti na usluge HPB-a

 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu u visini od 300% prosječnog tromjesečnog primanja, maksimalno 40.000 kn
 • 0,75 postotna poena niža kamatna stopa od redovne na dopušteno prekoračenje
 • ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • 0,75 postotna poena niža naknadu za obradu kredita od redovne na sve nenamjenske kredite HPB-a
 • korištenje web aplikacije Moj broker bez naknade

Pogodnosti na usluge članica HPB Grupe

- bez naknade kod izvršavanja jednokratne uplate štednje ili kod ugovaranja trajnog naloga odmah po ugovaranju štednje

- 75% niža naknada od redovne bez ugovaranja trajnog naloga

- ugovaranje Multi dječje štednje u HPB Stambenoj štedionici u iznosu do 5.000 EUR bez naknade

Usluge asistencije

 • pomoć u kući

  - organizacija dolaska majstora u slučajevima hitnih intervencija (bravar, električar, vodoinstalater, stolar, staklar)

  - nadoknada racuna do 1.200 kn

  Usluga se može iskoristiti jednokratno ili za više dolazaka majstora u razdoblju od jedne godine na adresu koju ste kao vlasnik prijavili Banci.

Usluge osiguranja

 • osiguranje od nezgode

   - osiguranje vlasnika modela HPB Kombinacije od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda)

  U slučaju nesretnog događaja potrebno je podnijeti odštetni zahtjev Croatia osiguranju d.d.

 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje

  Odabir jedne od ponuđenih opcija:

  - jedan pregled godišnje kod jednog od sljedećih specijalista medicinske struke: internist, kardiolog, gastroenterolog, dermatolog, oftalmolog, ginekolog i urolog

  - laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godisnje, jedna od pretraga: sedimentacija, KKS, GUK, trigliceridi, kolesterol,    kompletna pretraga urina, PSA, AST, ALT, GGT

  - dijagnosticke obrade prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godisšje, jedna od pretraga: EKG, UZV abdomena (zučni mjehur, zučni vodovi, jetra, gusterača, slezena, bubrezi, aorta i limfni cvorovi), fundus, tonometrija, Papanicolau test, stupanj čistoće, RTG srca i pluća.

  Pregled se može realizirati jednom godišnje, a dogovara se pozivom na besplatni broj telefona 0800 5520 radnim danom od 8,00 do 22,00 sata.

  Prilikom ugovaranja HPB Kombinacije djelatnik HPB-a će vam uručiti vaučer kojeg je obavezno predati prilikom dolaska na pregled u ugovornu zdravstvenu ustanovu osiguravatelja - Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

Ostale pogodnosti 

 • osiguranje životnog standarda (Croatia osiguranje d.d.)

  - fiksno mjesečno pokriće 3.000 kuna

  - 11 kn mjesečna premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - 8 dana Europa (uključeno pokriće bavljenja amaterskim sportom)

  - 60 kn godišnja premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - godišnja polica

  - neograničen broj putovanja godišnje

  - 500 kn po osobi godišnja polica

 • sigurna budućnost (Croatia osiguranje d.d.)

  - posmrtna pripomoć

  - premija od 3 EUR mjesečno

Mjesečna naknada za korištenje HPB Kombinacije Aktiv - model Pametna iznosi 55 kuna.

Želite li usporediti model Pametna s ostalim modelima HPB Kombinacije Aktiv, pogledajte tablični prikaz.

SAVRŠENA

Kao korisnik modela kombinacije SAVRŠENA uz HPB tekući račun odabrali ste još pet ili više proizvoda HPB-a, a mi vam nudimo sljedeće pogodnosti:

Pogodnosti na usluge HPB-a

 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu u visini od 300% prosječnog tromjesečnog primanja, maksimalno 40.000 kn
 • 1,00 postotni poen niža kamatna stopa od redovne na dopušteno prekoračenje
 • ugovaranje trajnog naloga bez naknade
 • izvršenje trajnog naloga unutar Banke i članica HPB Grupe bez naknade
 • 0,75 postotna poena niža naknadu za obradu kredita od redovne na sve kredite HPB-a
 • korištenje web aplikacije Moj broker bez naknade

Pogodnosti na usluge članica HPB Grupe

- bez naknade kod izvršavanja jednokratne uplate štednje ili kod ugovaranja trajnog naloga odmah po ugovaranju štednje

- 75% niža naknada od redovne bez ugovaranja trajnog naloga

- ugovaranje Multi dječje štednje u HPB Stambenoj štedionici u iznosu do 10.000 EUR bez naknade

Usluge asistencije

 • pomoć u kući

  - organizacija dolaska majstora u slučajevima hitnih intervencija (bravar, električar, vodoinstalater, stolar, staklar)

  - nadoknada racuna do 1.200 kn

  Usluga se može iskoristiti jednokratno ili za više dolazaka majstora u razdoblju od jedne godine na adresu koju ste kao vlasnik prijavili Banci.

 • pomoć na cesti

  - popravak vozila

  - prijevoz vozila (utovar, prijevoz, istovar) do prvog ovlaštenog ili neovlaštenog servisa bez obzira na udaljenost

  Svaku od navedenih usluga možete iskoristiti jednokratno u razdoblju od jedne godine.

  Sve usluge asistencije (pomoć u kući i pomoć na cesti) možete realizirati pozivom na broj 0800 1117 (za pozive iz inozemstva: +385 1 2030-250) 0-24/365 dana.

Usluge osiguranja

 • osiguranje od nezgode

  - osiguranje vlasnika modela HPB Kombinacije od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda)

  U slučaju nesretnog događaja potrebno je podnijeti odštetni zahtjev Croatia osiguranju d.d.

 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje

  Odabir jedne od ponuđeniih opcija:

  - jedan pregled godišnje kod jednog od sljedećih specijalista medicinske struke: internist, kardiolog, gastroenterolog, dermatolog, oftalmolog, ginekolog i urolog

  - laboratorijske pretrage prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godišnje, jedna od pretraga: sedimentacija, KKS, GUK, trigliceridi, kolesterol, kompletna pretraga urina, PSA, AST, ALT, GGT

  - dijagnostičke obrade prema medicinskoj indikaciji odnosno prijedlogu specijalista jedanput godišnje, jedna od pretraga: EKG, UZV abdomena (zučni mjehur, zučni vodovi, jetra, gusterača, slezena, bubrezi, aorta i limfni čvorovi), fundus, tonometrija, Papanicolau test, stupanj čistoće, RTG srca i pluća.


  Pregled se može realizirati jednom godišnje, a dogovara se pozivom na besplatni broj telefona 0800 5520 radnim danom od 8,00 do 22,00 sata.


  Prilikom ugovaranja HPB Kombinacije djelatnik HPB-a ce vam uručiti vaučer kojeg je obavezno predati prilikom dolaska na pregled u ugovornu zdravstvenu ustanovu osiguravatelja - Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

Ostale pogodnosti

 • osiguranje životnog standarda (Croatia osiguranje d.d.)

  - fiksno mjesečno pokriće 3.000 kuna

  - 11 kn mjesečna premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - 8 dana Europa (uključeno pokriće bavljenja amaterskim sportom)

  - 60 kn godišnja premija

 • putno zdravstveno osiguranje (Croatia osiguranje d.d.)

  - godišnja polica

  - neograničen broj putovanja godišnje

  - 500 kn po osobi godišnja polica

 • sigurna budućnost (Croatia osiguranje d.d.)

  - posmrtna pripomoć

  - premija od 3 EUR mjesečno

 

Mjesečna naknada za korištenje HPB Kombinacije Aktiv - model Savršena iznosi 66 kuna.

Želite li usporediti model Savršena s ostalim modelima HPB Kombinacije Aktiv, pogledajte tablični prikaz.