Izdavatelj

Banka koja je izdala karticu klijentu na korištenje.