Trgovanjem vrijednosnim papirima - HPB - Hrvatska poštanska banka

Trgovanjem vrijednosnim papirima

Instrumente ovog tržišta čine dužnički vrijednosni papiri koji nose fiksni kamatni prinos. Dužnički vrijednosni papiri koji su trenutačno raspoloživi na tržištu su: 

Obveznice

Obveznice su dugoročni vrijednosni papiri s unaprijed određenim rokom dospijeća. One nose kuponsku kamatnu stopu koja se isplaćuje prema unaprijed dogovorenom načinu isplate (polugodišnje, godišnje…).

Razlikujemo ih prema izdavatelju (državne, municipalne i korporacijske), ročnosti te valutama u kojima su izdane. Trguje se na primarnom i sekundarnom tržištu, a izdavatelj se obvezuje istekom roka vrijednosnog papira isplatiti nominalni iznos. Cijena obveznice izražava se u postotku od nominalne vrijednosti.

Ulaganje u državne obveznice najsigurniji je oblik ulaganja uz relativno visoke godišnje prinose s obzirom da za isplatu potraživanja po tim obveznicama jamči država. 

Kupnjom obveznica investitor stječe:

  • pravo na prihod od kamate po kuponu
  • mogućnost zarade na rastu tržišne vrijednosti kupljene obveznice
  • pravo na isplatu nominalne vrijednosti obveznica pri dospijeću