Novčano tržište - HPB - Hrvatska poštanska banka

Novčano tržište

Direkcija trgovanja i likvidnosti financijskim institucijama nudi ugovaranje kunskih i deviznih depozita po kamatnim stopama koje odražavaju kretanje referentnih kamatnih stopa na novčanim tržištima.

Hrvatska poštanska banka je članica ZIBOR-a i zauzima važno mjesto u trgovanju na domaćem novčanom tržištu.

Za sve vaše novčane viškove nudimo ostvarivanje zarade i to kroz:

  • ukamaćivanje po stimulativnim kamatnim stopama - ovisno o iznosu, roku i valuti oročenja
  • trgovanje financijskim instrumentima s dospijećem do 1 godine.

Trezorski zapisi

Trezorski zapisi su kratkoročni vrijednosni papiri koji se kupuju uz diskont na aukcijama Ministarstva financija. Izdaju se s rokovima dospijeća od 91, 182 i 364 dana. Redovne aukcije trezorskih zapisa objavljuju se svakog utorka, a pravo sudjelovanja imaju domaće financijske institucije i tvrtke. 

Tražena cijena se izražava kao diskontirana cijena za 100 kuna nominalnog zapisa, a po dospijeću Ministarstvo financija investitorima isplaćuje nominalni iznos dospjelih trezorskih zapisa.

Trezorski zapisi uvršteni su u depozitorij Središnje depozitarne agencije čime je olakšana namira u trgovanju na sekundarnom tržištu. 

Komercijalni zapisi

Komercijalni zapis je kratkoročni dužnički vrijednosni papir (dospijeća do godine dana) koji izdaje poduzeće s ciljem prikupljanja sredstava na tržištu. Izdaju ih najveći korporativni klijenti s rokom dospijeća do godine dana. Komercijalni zapisi uvrštavaju se u depozitorij Središnje depozitarne agencije i Zagrebačku burzu te se njima aktivno trguje na sekundarnom tržištu. 

Repo poslovi

Nudimo mogućnost ugovaranja repo i reverse repo poslova odnosno mogućnost posudbe ili plasmana novčanih sredstava uz zalog vrijednosnih papira. Navedene transakcije namijenjene su financijskim institucijama i korporativnim klijentima koji kratkoročne potrebe za likvidnim sredstvima mogu namiriti na ovaj način bez jednokratne prodaje vrijednosnih papira.