Obveznice - HPB - Hrvatska poštanska banka

Obveznice

Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine kojom se izdavatelj obvezuje imatelju obveznice tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi.

Prednosti izdanja obveznica:

  • troškovi financiranja konkurentni su tradicionalnom načinu kreditiranja
  • smanjena je izloženost prema pojedinoj poslovnoj banci (oslobađanje limita pojedinih banka za druge plasmane izdavatelja)
  • transparentnost zaduživanja
  • fleksibilan izvor financiranja (prilagođavanje potrebama izdavatelja po pitanju iznosa izdanja, načina otplate glavnice, ročnosti, dinamike financiranja i sl.)
  • fiksiranje kamatne stope u trenutku povoljne situacije na tržištu kapitala
  • medijska prednost (interesa medija)
  • prisutnošću na tržištu kapitala podiže se rejting izdavatelja i lakše plasiraju nova izdanja