Usluge izdavanja financijskih instrumenata - HPB - Hrvatska poštanska banka

Usluge izdavanja financijskih instrumenata

Putem Sektora investicijskog bankarstva dostupne su vam usluge financiranja za potrebe poduzeća, prvenstveno one kroz izdavanje financijskih instrumenata i financijsko savjetovanje.

Banka obavlja poslove izdavanja za sljedeće financijske instrumente:

Poslovi koje Banka obavlja pri Izdavanju financijskih instrumenata

Banka nudi usluge koje pokrivaju cjelokupni postupak izdavanja, odnosno obuhvaćaju sve poslove vezane uz organiziranje, pripremu i provođenje upisa i uplate vrijednosnica, kao i druge poslove za potrebe izdavatelja s ciljem ostvarenja uspješnog upisa i uplate.

Banka kao Aranžer izdanja:

  • Pokrovitelj izdanja – strukturiranje izdanja i određivanje cijene izdanja, preuzimanje rizika za neuspjelo izdanje - jamči za uspješnost izdanja svojim kapitalom, organiziranje plasmana izdanja, preuzimanje rizika procjene tržišta
  • Agent izdanja – prikupljanje i izrada potrebne dokumentacije ( Informativni memorandum/Prospekt), komunikacija s HANFA-om i SKDD-om, slanje ponude i popratne dokumentacije potencijalnim ulagateljima, te obavijesti o utvrđenoj cijeni i uvjetima izdanja, alokacija izdanja na ulagatelje, uplata sredstava izdavatelju
  • Agent uvrštenja na burzu – uvrštenje izdanih financijskih instrumenata na burzu.

Banka kao Savjetnik izdanja:

  • savjeti o iznosu, valuti izdanja i ostalim osnovnim elementima izdanja, trenutačnim tržišnim uvjetima, procjene cijene/prinosa izdanja, uvjeta izdanja i ostalo

Lista referenci Banke

Na sljedećem linku je popis izdanja u kojima je Banka sudjelovala.