Modeli upravljanja portfeljem - HPB - Hrvatska poštanska banka

Modeli upravljanja portfeljem

Nudimo Vam uslugu upravljanja portfeljem kroz nekoliko modela ulaganja, kreiranih sukladno individualnim preferencijama klijenta. 
U nastavku dajemo tri primjera takvih portfelja, od kojih je svaki informativnog karaktera te je moguća njihova prilagodba sukladno željama, ciljevima i potrebama klijenta.

Model niskog rizika

Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi) i dužničke vrijednosne papire (obveznice), s manjim dijelom ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode. Cilj modela niskog rizika je očuvanje realne vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: kreiran za investitora s niskom tolerancijom spram rizika, usporediv je s drugim niskorizičnim ulaganjima (novčani fondovi, depoziti i sl.)

Model umjerenog rizika

Ulaganje kao kombinacija instrumenata sa fiksnim prinosom (npr. obveznice) i vlasničkih vrijednosnih papira (dionice) i strukturiranih proizvoda, te dijelom ulaganja u instrumente tržišta novca. Cilj modela umjerenog rizika je povećanje vrijednosti uložene imovine uz umjereno izlaganje dioničkom tržištu.

PRINOS: kreiran za investitora sklonog umjerenom riziku, odnosno onima koji imaju određenu toleranciju na promjenu vrijednosti portfelja. Prinos varira kako povećanjem, tako i smanjenjem vrijednosti uloženih sredstava.

Model visokog rizika

Ulaganje namijenjeno investitorima s dužim vremenskim horizontom ulaganja. Model je usmjeren ulaganju gotovo cijelog iznosa u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i strukturirane proizvode u RH i u inozemstvu. Cilj modela je ostvariti maksimalan dugoročni rast vrijednosti uložene imovine.

PRINOS: namijenjen je investitorima spremnima na preuzimanje više stope rizika i oscilacija u prinosu, u svrhu ostvarivanja potencijalno značajnijih prinosa na ulaganje.Da biste postali portfolio klijent Hrvatske poštanske banke, pored uplate novčanih sredstava na račun Banke, potrebno je i potpisati Ugovor o upravljanju portfeljem, odabrati jedan od modela te potpisati Izjavu o politici ulaganja.