Skrbništvo - HPB - Hrvatska poštanska banka

Skrbništvo

Skrbništvo nad financijskim instrumentima dio je širokog spektra usluga što ih pružaju financijske institucije. Osnovu skrbništva čine prvenstveno poslovi u vezi s pohranom imovine i provedbom namire transakcija te praćenje korporativnih aktivnosti. Međutim, usporedo s razvojem tržišta kapitala i financijskih instrumenata razvijala se i ponuda banaka skrbnika koje danas klijentu mogu ponuditi velik broj raznolikih usluga.

Korisnici usluga skrbništva su aktivni sudionici tržišta kapitala, investicijski i mirovinski fondovi i ostali institucionalni investitori te fizičke i pravne osobe koje svoju imovinu ulažu u financijske instrumente.

Skrbništvo HPB-a pruža uslugu depozitne banke 21 fonda - 15 investicijskih i 6 mirovinskih fondova. HPB je član Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD-a) te koristi usluge Clearstream Banking Luxembourg i jednog od najvećih globalnih skrbnika - State Street Bank. Doda li se tome prisutnost Banke na regionalnim tržištima - Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija - izravno ili putem lokalnih skrbnika, u mogućnosti smo ponuditi usluge skrbništva na više od 100 tržišta kapitala u svijetu.

Usluge skrbništva

Pohrana i čuvanje imovine

 • ažurno izvješćivanje o stanju i promjenama po računima

Namire transakcija financijskih instrumenata po nalogu klijenta

 • namira financijskih instrumenata kojima se trguje na domaćem tržištu kapitala
 • namira financijskih instrumenata kojima se trguje na inozemnim tržištima kapitala

Utvrđivanje vrijednosti imovine

 • utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskih i mirovinskih fondova
 • praćenje ulaganja u skladu sa zakonskim propisima i statutom fonda

Obavješćivanje o aktivnostima dioničkih društava

 • uključujući izvršavanje naloga za ostvarivanje prava koja proizlaze iz aktivnosti dioničkih društava

Naplata prihoda od financijskih instrumenata i izvješćivanje

 • naplata dividende
 • naplata kupona obveznica
 • i ostalih instrumenata na skrbi

Zastupanje na godišnjim skupštinama dioničara

 • zastupanje na godišnjim skupštinama dioničara prema instrukciji klijenta
 • izvješćivanje o rezultatima godišnje skupštine dioničara

Obavješćivanje o izmjenama zakonskih propisa

 • kontinuirano praćenje izmjena zakonskih propisa koji reguliraju poslovanje s financijskim instrumentima

Dodatne usluge

 • posebni izvještaji prema zahtjevu i potrebi klijenta
 • mjerenje učinkovitosti
 • usluge deviznog tržišta

Hrvatska poštanska banka d.d. je članica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD), ima otvoren račun u Clearstream Banking Luxembourg (CBL), koristi uslugu globalnog skrbnika State Street Bank (SSB) te više banaka na regionalnim tržištima. Poslove skrbništva obavlja na temelju prethodnog Odobrenja za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz čl. 5 stav. (1) i (2) Zakona o tržištu kapitala.