Trgovanje financijskim instrumentima - HPB - Hrvatska poštanska banka

Trgovanje financijskim instrumentima

Posredovanjem Odjela brokerskih poslova HPB-a građanima i poslovnim subjektima na raspolaganju su sljedeće usluge i proizvodi:

 • trgovanje financijskih instrumenata na domaćem tržištu
 • trgovanje financijskim instrumentima na tržištima Crne Gore, Makedonije te Bosne i Hercegovine
 • trgovanje financijskim instrumentima na vodećim svjetskim tržištima kapitala:
  • New York Stock Exchange (SAD)
  • American Stock Exchange (SAD)
  • NASDAQ Stock Market (SAD)
  • Toronto Stock Exchange (Kanada)
  • Vienna Stock Exchange (Austrija)
  • NYSE Euronext (Francuska, Nizozemska, Belgija, Portugal)
  • Deutsche Borse ag, Xetra-Frankfurt (Njemačka)
  • Borsa Italiana, Milano (Italija)
  • BME Spanish Stock Exchanges, Bolsa de Madrid (Španjolska)
  • London Stock Exchange, (UK)
  • SIX Swiss Exchange, Zurich (Švicarska)
  • Australian Securities Exchange (Australija)
  • Tokyo Stock Exchange (Japan)
  • Hong Kong Stock Exchange (Kina)

Kako do vlastitog brokera?

Građani zainteresirani za trgovanje vrijednosnicama na domaćem i stranim financijskim tržištima mogu se obratiti izravno Odjelu brokerskih poslova HPB-a te, nakon inicijalnog kontakta, ugovoriti sastanak s brokerom s kojim će porazgovarati o svojim ulagačkim željama i mogućnostima.

Što se tiče ulaganja u dionice klijenti sami odlučuju koje će dionice kupovati i/ili prodavati i po kojim cijenama te kako će rasporediti svoj portfelj. HPB-ovi brokeri svakom klijentu napominju rizike koji se mogu pojaviti prilikom ulaganja u pojedine dionice, upoznaju ga s trenutnom cijenom dionica na tržištu, posebnostima pojedinog tržišta, kretanjem željenih dionica, te preporučuju diverzifikaciju portfelja na nekoliko dionica. Klijenti koji žele trgovati sa stranim financijskim instrumentima moraju sklopiti ugovor o skrbništvu nad financijskim instrumentima.

Kupnja financijskih instrumenata
 • Prilikom kupnje financijskih instrumenata potrebno je predočiti osobnu iskaznicu (domaće fizičke osobe), putovnicu (strane fizičke osobe), registraciju poduzeća i popis ovlaštenih potpisnika (pravne osobe). Također je potrebno predočiti karticu tekućeg računa ili štednje knjižice (fizičke osobe), dokaz o otvorenom žiro računu (pravne osobe), te uplatiti potreban iznos uvećan za brokersku naknadu.
 • Prije otvaranja naloga za kupnju brokeri će vam pomoći pri određivanju cijene informirajući vas o svim važnim činjenicama vezanim uz određene financijske instrumente, trenutnim ponudama i dosadašnjim transakcijama. Konačnu odluku o cijeni željenog financijskog papira donosite vi, kao nalogodavac.
 • Prije davanja nalog za kupnju financijskih instrumenata potrebno je uplatiti sredstva na poseban žiroračun namijenjen za držanje novčanih sredstava klijenata u svrhu trgovanja na burzama. Društvo ih ne može koristiti za vlastite potrebe, nego isključivo za trgovanje po nalozima klijenta.
 • Nalog za kupnju možete otvoriti dolaskom u naše prostorije ili telefonskim pozivom te putem e-maila ili faksa.
 • Nakon obavljene kupnje dostaviti ćemo vam obračun izvršene transakcije.
 • Poravnanje i namira za financijske instrumente u SKDD obavlja se treći radni dan od dana transakcije.
 • U slučaju preostalog viška novčanih sredstava položenih za kupnju financijskih instrumenata postupamo u skladu s vašim nalogom.

 

Prodaja financijskih instrumenata
 • Prilikom prodaje financijskih instrumenata potrebno je predočiti osobnu iskaznicu (domaće fizičke osobe), putovnicu (strane fizičke osobe), registraciju poduzeća i popis ovlaštenih potpisnika (pravne osobe), te predočiti karticu tekućeg računa ili štednu knjižicu (fizičke osobe), dokaz o otvorenom žiro računu (pravne osobe).
 • Prije otvaranja naloga za prodaju stavljate na raspolaganje financijske instrumente registriranjem vlasničke pozicije pri SKDD na način da od brokera dobivate broj zahtjeva za registraciju vlasničke pozicije,nakon čega telefonski pozivate SKDD na broj 01/ 4607 300 , te putem automata vašim PIN brojem potvrđujete zahtjev.Završetkom tog postupka možete brokeru zadati nalog za prodaju.
 • Prije otvaranja naloga za prodaju brokeri će vam pomoći pri određivanju cijene informirajući vas o svim važnim činjenicama u vezi s određenim financijskim instrumentom. Konačnu odluku o cijeni željenog financijskog instrumenta donosite vi kao nalogodavac.
 • Nalog za prodaju možete otvoriti osobnim dolaskom u naše prostorije ili telefonskim pozivom te putem e-maila ili faksa.
 • Nakon prodaje vaših financijskih instrumenata dostavljamo vam obračun. Za izvršenu transakciju.
 • Poravnanje i namira za financijske instrumente registrirane kod SKDD obavlja se treći radni dan od dana transakcije. Financijski instrumenti će biti ispisani s vašeg računa investitora kod SKDD, a na vaš kunski račun koji ste odabrali primit ćete novčani iznos nakon prodaje umanjen za iznos brokerske naknade. 


Kontakti Odjela brokerskih poslova


Regija Zagreb:
01 4888 148, 4805 005, 4805 049 (Zagrebačka burza)
Regija Makedonija: 01 4888 113
Regija Bosna i Hercegovina, Crna Gora: 01 4888 143, 4888 310
Margin krediti: 01 4888 222
Faks: 01 4813 111
E-mail: brokeri@hpb.hr