Otvaranje računa - HPB - Hrvatska poštanska banka

Otvaranje računa

Želite li posredovanje prilikom trgovanja financijskim instrumentima prepustiti brokerima HPB-a, obratite nam se na adresi Strojarska 20 u Zagrebu ili nas kontaktirajte e-mailom ili telefonom kako bismo ugovoriti sastanak na kojem ćemo porazgovarati o vašim ulagačkim željama i mogućnostima.
Prije početka trgovanja potrebno je sklopiti ugovor o brokerskom poslovanju, a u tu svrhu Banci prilažete sljedeće dokumente:

Fizičke osobe:

  • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice
  • podatak o OIB-u
  • presliku važećeg tekućeg, štednog računa ili presliku ugovora o kunskom nerezidentnom računu, na ime klijenta
  • broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru

Pravne osobe:

  • presliku izvoda iz sudskog registra ne stariju od 30 dana - za strane pravne osobe izvod mora biti u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku
  • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD
  • presliku potpisnog kartona temeljem kojeg je otvoren račun ili presliku ugovora o žiro-računu
  • preslika osobnih iskaznica ili putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje društva
  • broj računa investitora u SKDD-u ili skrbničkog računa za namiru