Margin kredit - HPB - Hrvatska poštanska banka

Margin kredit

Vrsta kredita

Kratkoročni kunski kredit za kupnju financijskih instrumenata za fizičke osobe i pravne subjekte.

Namjena kredita

Kupnja financijskih instrumenata koji su uvršteni na Listu financijskih instrumenata za margin kredite, a sukladno dnevno utvrđenim limitima ulaganja za pojedini financijski instrument.

Osnovni uvjeti

 

IZNOS KREDITA
Do 100% vrijednosti založenih financijskih instrumenata, minimalno 50.000 kuna, a maksimalno 2.000.000,00 kuna.
Rok otplate kredita Do 12 mjeseci.
Korisnik kredita ima mogućnost produženja roka otplate kredita (prolongat) na način i pod uvjetima navedenim u Uvjetima za odobravanje margin kredita.
Kamatna stopa Redovna kamatna stopa:
  • 7,90% godišnje, fiksna
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
  • 0,70% jednokratno od iznosa kredita i naplaćuje se iz sredstava kredita pri zaključenju ugovora o kreditu. 

 

Detaljni uvjeti za odobravanje margin kredita opisani su u dokumentu Uvjeti za odobravanje margin kredita, a za više informacija nazovite nas na broj telefona 01 4888 222.