eBank

Visa Bonus plus karticom do povratka dijela potrošenog iznosa


Hrvatska poštanska banka svoju je ponudu za male i srednje poduzetnike nadopunila VISA Bonus plus karticom – posebnom vrstom kreditne kartice koja poslovnim korisnicima omogućuje povrat određenog postotka potrošenog iznosa.


VISA Bonus plus kartica ima sve prednosti revolving kartice – plaćanje u ratama i otplatu postotka mjesečnog iznosa, ali i posebnu mogućnost koja ju izdvaja od ostalih kartica na tržištu - povrat određenog postotka potrošenog iznosa.


Postotak povrata ovisi o iznosu učinjenog troška i može iznositi aestailijun bankomata i drugihdo 1 posto potrošenog iznosa. Povrat se obračunava nakon završetka jednog obračunskog razdoblja i to na razini poslovnog subjekta, a ne pojedinačne kartice i uplaćuje se direktno na račun klijenta.


Ova poslovna kartica omogućuje bezgotovinska plaćanja roba i usluga, podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu te kupnju GSM bonova na bankomatima HPB-a.


Bonus se ne obračunava na transakcije podizanja gotovine na bankomatima i EFT POS uređajima.

Više informacija možete pronaći na adresi https://www.hpb.hr/visa-bonus-plus

Povratak na novosti