eBank

Veće kamatne stope na štednju u HPB-u


Hrvatska poštanska banka povećala je fiksne kamatne stope na oročenu štednju u kunama i eurima s rokovima oročenja od 3, 6 i 12 mjeseci.

Rast zanimanja građana za oročenom štednjom, koji je u Hrvatskoj poštanskoj banci u prvih devet mjeseci rezultirao rastom od 11 posto, bit će dodatno stimuliran novim kamatnim stopama.

Tako će na kunska oročenja na rok od 3, 6 i 12 mjeseci kamatne stope u HPB-u iznositi, ovisno od visine oročenih sredstava, od 6 do 7 posto godišnje, dok je raspon stopa na štednju u eurima od 5,2 do 6 posto.

Veće kamatne stope na štednju HPB će primjenjivati od 26. listopada do 31. prosinca 2009. godine.

 

Posebna ponuda štednje od 26. 10. 2009. do 31. 12. 2009.
Iznos depozita
Valuta 3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
DO 250.000,00
HRK
6,00% 6,25% 6,50%
OD 250.000,01 DO 500.000,00
HRK 6,20% 6,45% 6,75%
PREKO 500.000,01
HRK 6,40% 6,75% 7,00%
Iznos depozita
Valuta 3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
DO 25.000,00 EUR 5,20% 5,50% 5,75%
OD 25.000,01 DO 50.000,00 EUR 5,30% 5,60% 5,85%
PREKO 50.000,01 EUR 5,40% 5,70% 6,00%
Povratak na novosti