eBank

U HPB-u počinje isplata obeštećenja deponentima BSD-a


Deponenti Banke splitsko-dalmatinske koji imaju pravo na isplatu osiguranih depozita od 10. lipnja 2016. mogu u bilo kojoj od 53 poslovne jedinice Hrvatske poštanske banke podnijeti Zahtjev za obeštećenje. HPB je jedina isplatna banka, a zahtjeve za isplatu obeštećenja može podnijeti vlasnik depozita ili ovlaštena osoba.

Vlasnik depozita - fizička osoba treba predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno drugu važeću identifikacijsku ispravu s navedenim OIB-om,  a radi potpune identifikacije potrebno je predočiti i izvorni dokument o depozitu (štednu knjižicu, ugovor o oročenju, karticu računa).

Isplata fizičkim osobama bit će izvršena u gotovini ili prijenosom na račun, a svim ostalim deponentima prijenosom na račun.

Ovim putem pozivamo deponente Banke splitsko-dalmatinske da sa svojim identifikacijskim dokumentima (osobnim i dokumentima o depozitima) dođu u bilo koju poslovnicu Hrvatske poštanske banke i ostvare pravo na obeštećenje.

Deponenti svoje zahtjeve za isplatu mogu predati u roku od tri godine od dana objave nastupa osiguranog slučaja u ''Narodnim novinama'', odnosno najkasnije do 1. lipnja 2019. godine.

Detaljne informacije dostupne su na internetskim stranicama DAB-a (www.dab.hr)

Povratak na novosti