eBank

Tomislav Vuić novi predsjednik Uprave HPB-a


Hrvatska poštanska banka od danas, 10. rujna 2014. ima novu Upravu nakon što je Savjet Hrvatske narodne banke dao suglasnost na imenovanje Tomislava Vuića predsjednikom i Dubravke Kolarić članicom Uprave.

Vlada je 5. lipnja 2014. Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke predložila Tomislava Vuića za  funkciju predsjednika, a 23. srpnja predloženo je imenovanje Dubravke Kolarić članicom Uprave te je NO 24. srpnja imenovao novu Upravu. Tomislav Vuić je do svibnja 2014. bio zamjenik predsjednika Uprave Erste & Steiermärkische Bank, a Dubravka Kolarić bila je i u prethodnom mandatu članica Uprave HPB-a.

Upravi HPB-a koju je u proteklih pet godina vodio Čedo Maletić mandat je istekao 9. rujna 2014. godine. Dosadašnji predsjednik Maletić te članice Uprave Tanja Šimunović i Boženka Mostarčić odlaze iz HPB-a.

HPB je 7. na rang listi banaka u Hrvatskoj s aktivom koja je 30. lipnja 2014. iznosila 19,1 milijardu kuna. Banka je u proteklih pet godina tijekom mandata prethodne Uprave svoj udjel na bankarskom tržištu povećala sa 3,6 na 4,9 posto.

Hrvatska narodna banka dala je suglasnost na imenovanje Tomislava Vuića na mjesto predsjednika i Dubravke Kolarić na mjesto članice Uprave HPB-a
Povratak na novosti