eBank

Tomislav Vuić na konferenciji Budućnost javnih poduzeća


U sklopu konferencije Budućnost javnih poduzeća koja se u Dubrovniku održava u petak, 15. travnja predsjednik Vuić sudionicima će izložiti prezentaciju pod nazivom „Reorganizacija, dokapitalizacija i rezultati HPB-a - najveće banke u hrvatskom vlasništvu“. Konferencija je posvećena vlasničkoj i organizacijskoj transformaciji javnih poduzeća u suvremenoj ekonomiji.

'Iako se na početku činilo nemogućim, HPB je dobila suglasnost Europske komisije za dokapitalizaciju i 2015. osigurala novi kapital. Istodobno, Banka je uvela novu organizaciju i novu korporativnu kulturu čime je stala uz bok stranim bankama na putu da postane bolja od njih. Svojim najboljim financijskim rezultatom od osnivanja, 123 milijuna kuna neto dobiti i prinosom na kapital od 9,4%, Banka je prošle godine premašila plan prezentiran Europskoj komisiji i potencijalnim investitorima u vrijeme priprema za dokapitalizaciju.' – samo je jedan od naglasaka Vuićeve prezentacije.
Osim što je ostvarila rekordnu dobit, HPB je 2015. završila kao:

  • najuspješnija banka po prinosu na kapital
  • 3. banka po visini dobiti
  • 4. po broju klijenata
  • 7. po veličini aktive
  • 2. po broju gotovinskih transakcija u platnom prometu
  • 1. po preporukama i među vodećima po povjerenju klijenata (prema nezavisnim istraživanjima).


U prezentaciji Vuić najavljuje da HPB u 2016. planira daljnji rast imovine na 18,1 mlrd kuna s prošlogodišnjih 17,7 milijardi, kao i povećanje tržišnih udjela u ukupnoj imovini, kreditima i depozitima građana.

Povratak na novosti