eBank

Rezultati istraživanja "Novac je važan, znanje je važnije


Istraživanje o stavovima i znanju studenata o financijama provedeno uoči European Money Weeka otkriva da su studenti bankarski klijenti s iskustvom.

Oni su potpuno nova generacija korisnika bankarskih usluga: dobro su informirani i upućeni u troškove i naknade; rijetko ulaze u poslovnice, ali im je važno kako je uređena njihova banka; imaju skromne financije, ali traže vrhunsku uslugu; skloni su štednji i prate što se zbiva na tržištu kredita.

To su rezultati istraživanja «Novac je važan, znanje je važnije» koje je tijekom veljače 2016. provela Hrvatska poštanska banka u suradnji s portalom studentski.hr i u kojem je sudjelovalo više od 1000 hrvatskih studenata iz cijele Hrvatske.

Većina ispitanika dobro poznaje financijske pojmove i bankarske proizvode pri čemu su, budući ekonomisti, očekivano imali najviše točnih odgovora. U usporedbi s našim prošlogodišnjim istraživanjem u kojem su također imali priliku odgovarati na pitanja o financijama, ovaj su put studenti bili puno uspješniji.

 

O novcu i bankama - Većina ispitanika, čak 84%, ima neutralan stav prema novcu dok je za samo 5% studenata novac izvor sreće. Za 11% njihovih kolegica i kolega novac je nužno zlo, a u toj je skupini najviše studenata tehničkih usmjerenja. Na pitanje što je za njih banka, samo 4% prvo spominju da je to adresa gdje će tražiti kredit, a 9% kaže da je banka izvrsno mjesto za rad. Za većinu, 77%, banka je samo institucija koja pruža financijske usluge.

Samo 2% studenata bez računa - Istraživanje je potvrdilo da je studentska populacija sve važniji i zahtjevniji segment klijenata koji prati cijene bankarskih usluga, pogodnosti i trendove. Većina ispitanih, 84% njih, račun u banci ima duže od dvije godine što pokazuje određeno iskustvo u poslovanju s bankama (iako raspolažu sa skromnim financijama ili upravo zbog potrebe da s njima dobro upravljaju*) na kojem temelje sve veća očekivanja i znaju što žele - to je vrhunska usluga, pogodnosti za vjerne klijente, dostupnost i stručnost.

 

 

Koliko dugo imaš otvoren račun u banci?

 

Prate troškove, gledaju pogodnosti, slušaju preporuke - Za većinu sudionika istraživanja, 43%,  visina naknada glavni je kriterij za odabir banke, a svaki četvrti poslušat će preporuku. Na pitanje što je najvažnije u poslovanju s bankom više od polovice, 53%, odgovara da su to niži troškovi, a dobro mobilno bankarstvo koje će im uštedjeti vrijeme odlučujuća je stvar za svakog trećeg ispitanika. Iako poslovnice banke posjećuju rijetko ili ponekad, kako kaže 88% njih, neki studenti sami navode da im je važna blizina banke, ugodan interijer i ljubaznost.

 

Što utječe na tvoj odabir banke?

 

Za štednju biraju kune - Kune su u blagoj prednosti pred eurima kad je riječ o štednji i za njih bi se odlučilo čak 43% ispitanika. Štednja im je očigledno važna stvar pa tako samo 4% studenata kaže da o njoj ne razmišljaju i da ih ne zanima. Iako mjesečno raspolažu s malim iznosom (više od polovice studenata za osobne potrebe raspolaže s najviše 500 kuna mjesečno**) zaključujemo da pokazuju veliko zanimanje za štednju i to posebno žene.  

 

 

Kune ili euri - u čemu bi štedio/la?

 

Financijska pismenost - Izgleda da sve veći naglasak na financijskoj pismenosti u Hrvatskoj, posebno mladih, rezultira sve većom upućenošću u financije, boljim poznavanjem financijskih  pojmova i usluga. Tako 72% studenata zna razliku između debitne i kreditne kartice, isto toliko njih zna da je elektroničko bankarstvo najbržerastuća bankarska usluga, a više od 80% zna što je trajni nalog, dionica i dividenda. Iako sami nemaju kredite poznata su im iskustva dužnika, rekli bismo da uče na tuđim greškama te 59% zna koja banka nije odobravala kredite u švicarcima.

 

 

*Najviše troše na stan i hranu, ne zadužuju se, 39% ima i vlastitu zaradu od povremenih poslova (iz prošlogodišnjeg istraživanja HPB-a i portala studentski.hr «Financijska slika hrvatskog studenta»)

**Većina studenata mjesečno raspolaže s najviše 500 kuna ne računajući troškove stana i hrane (iz prošlogodišnjeg istraživanja HPB-a i portala studentski.hr «Financijska slika hrvatskog studenta»)

Povratak na novosti