eBank

Režim pomaka cijene


Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija za pojedinu dionicu izvršen je od strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i objavljen na njegovim internetskim stranicama: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/mifid-ii-and-mifir/transparency-calculations XETRA trgovinski sustav dozvoljava unos cijena manjih od 1 lipe, a u skladu s tablicom pomaka cijene iz Priloga Delegirane Uredbe (EU) 2017/588. Napominjemo da će navedeni režim pomaka cijene za dionice biti u primjeni u razdoblju od 2 siječnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine. Izračun prosječnog dnevnog broja transakcija provodi se jednom godišnje, a rezultati izračuna objavljuju se do 1. ožujka svake sljedeće godine te se primjenjuju od 1. travnja. Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu. Isto tako želimo naglasiti da će se nakon završetka trgovine 29. prosinca 2017. godine zbog primjene MIFID 2 regulative povući svi otvoreni nalozi za sve financijske instrumente te će biti potrebno zadavati nove naloge nakon tog datuma. Za sva eventualna pitanja obratite nam se. Odjel brokerskih poslova
Povratak na novosti