eBank

Promjene u sastavu Nadzornog odbora banke


U skladu s odlukama XXIX. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke održane 17. lipnja 2009. godine došlo je do promjene u sastavu Nadzornog odbora banke i to na način da je Odlukom o opozivu člana Nadzornog odbora, opozvan član dr. sc. Miro Kovač, a Odlukom o izboru članova Nadzornog odbora banke, za novog člana izabrana je gđa. Maja Vrtarić. U skladu s odlukama XXIX. Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke održane 17. lipnja 2009. godine došlo je do promjene u sastavu Nadzornog odbora banke i to na način da je Odlukom o opozivu člana Nadzornog odbora, opozvan član dr. sc. Miro Kovač, a Odlukom o izboru članova Nadzornog odbora banke, za novog člana izabrana je gđa. Maja Vrtarić.  
Povratak na novosti