eBank

Potvrđena nova Uprava HPB-a: Marko Badurina, predsjednik, Anto Mihaljević i Ivan Soldo, članovi


Savjet Hrvatske narodne banke 20. kolovoza 2019. dao je suglasnost za imenovanje Marka Badurine predsjednikom te Ante Mihaljevića i Ivana Solde članovima Uprave Hrvatske poštanske banke na razdoblje od dvije godine od 11. rujna 2019. Vlada je 1. kolovoza 2019. predložila Nadzornom odboru HPB-a imenovanje nove Uprave u sastavu Marko Badurina, predsjednik i Anto Mihaljević i Ivan Soldo, članovi, temeljem provedenog javnog natječaja. Nadzorni odbor HPB-a je 8. kolovoza donio odluku o njihovu imenovanju i u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama uputio Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanja. Marko Badurina u Hrvatsku poštansku banku dolazi iz Sberbanke gdje je posljednje dvije godine bio savjetnik Uprave, Anto Mihaljević prelazi iz Kentbanke s pozicije direktora Sektora za poslovanje sa stanovništvom, a Ivan Soldo iz Raiffeisen Bank Internationala gdje je kao izvršni direktor bio zadužen za upravljanje rizicima financijskih institucija i država. Sadašnji predsjednik Uprave HPB-a Tomislav Vuić i članovi Domagoj Karadjole i Mladen Mrvelj završavaju mandat 10. rujna 2019.
Povratak na novosti