eBank

Poslovna suradnja HPB-a i HBOR-a


Hrvatska poštanska banka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji na projektu „Mikrokreditiranja" koji se odnosi na kredit ukupnog iznosa 3,3 milijuna eura namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te fizičkim i pravnim osobama koje ispunjavaju kriterije Europske unije.

Spomenuta sredstva dio su ugovora kojim njemačka državna banka KfW Bankengruppe kreditira HBOR u visini 20 milijuna eura, uz potporu Europske unije, u okviru programa za financiranje malih i srednjih poduzetnika putem poslovnih banaka.
Prema ovom ugovoru, Hrvatska poštanska banka odobravat će dvije vrste kredita; za financiranje obrtnih sredstava do 30 tisuća eura, s rokom otplate do sedam godina (uključujući i poček od godine dana), te investicijske kredite do iznosa od 250 tisuća eura uz rok otplate do deset godina (uključujući i poček od dvije godine).
Krajnji korisnici ovih kredita mogu biti privatni mikro, mali i srednji poduzetnici te fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju kriterije EU-a.

Povratak na novosti