eBank

Obavijest o otkazu usluge izravnog terećenja


Ako imate ugovorenu postojeću uslugu izravnog terećenja u korist jednog ili više navedenih primatelja plaćanja, koji se od 3. 6. 2019. ne uključuju u SEPA shemu izravnih terećenja, podmirivanje obveza neće više biti moguće putem usluge izravnog terećenja jer se navedena usluga otkazuje. U slučaju da želite otkazati uslugu prije 3. 6. 2019., istu je moguće otkazati u poslovnicama Banke do 2. 6. 2019. bez troška naplate naknade.
Povratak na novosti