eBank

Novi Opći uvjeti poslovanja sa financijskim instrumentima


Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da se od 15. rujna 2013. godine primjenjuju novi Opći uvjeti poslovanja sa financijskim instrumentima sa pripadajućim dodacima.Novi uvjeti doneseni su radi usklađenja sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga (NN 42/2013).

U nastavku pogledajte nove Opće uvjete i pripadajuće dodatke, u primjeni od 15. rujna 2013. godine

Povratak na novosti