eBank

Novi opći uvjeti Margin kredita


Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove Opće uvjete za odobravanje kratkoročnih kunskih kredita za kupnju financijskih instrumenata (Margin krediti) koji se počinju primjenjivati 1. siječnja 2014. godine.

 

Promjene Općih uvjeta odnose se na kamate i naknade. Kamata se smanjuje sa 9,00% na 7,90%, a naknada za odobrenje, povećanje i prolongat margin kredita se povećava sa 0,50% na 0,70%. Postojećim korisnicima kredita smanjuje se kamata na odobreni iznos kredita od 1. siječnja 2014. godine.

Nove Opće uvjete Margin kredita možete pogledati ovdje. 
Povratak na novosti