eBank

Novi kunski krediti i niže naknade


Hrvatska poštanska banka uvela je nove namjenske i nenamjenske kredite za građane u kunama i od danas sve najtraženije kredite nudi u domaćoj valuti. U posebnoj ponudi od 15. studenoga 2012. do 31. ožujka 2013. naknade za kredite u kunama snižene su za 25 posto.

Od 15. studenoga Hrvatska poštanska banka uvodi nenamjenski kredit za građane u kunama te započinje s ponudom kredita za legalizaciju nekretnina, također u kunama.

Time je HPB zaokružila paletu kunskih kredita i sve najtraženije kredite za građane od danas nudi u domaćoj valuti.

HPB je prošle godine bila prva na tržištu s ponudom stambenih kredita u kunama. Upravo je u stambenom kreditiranju Banka zabilježila najveći rast koji tijekom devet mjeseci ove godine iznosi 21,5 posto.

S obzirom na veliki interes građana za stambene, kao i za ostale kredite u kunama, HPB je odlučila proširiti kreditnu ponudu u domaćoj valuti. Taj je potez u skladu s ranijim najavama HPB-a o nastavku naglašenog kunskog kreditiranja i afirmaciji hrvatske valute.

Daljnji rast kunskog kreditiranja omogućen je povoljnom valutnom i ročnom strukturom depozita Banke. U ukupnim depozitima stanovništva koji su krajem listopada premašili 7,5 milijardi kuna udjel kunskih depozita gotovo je izjednačen s deviznim.

U posebnoj ponudi od 15. studenoga 2012. do 31. ožujka 2013. godine Banka snižava naknadu za obradu kunskih kredita za građane za 25 posto. Niža naknada odnosi se na sljedeće kredite:

Povratak na novosti