eBank

Novi gotovinski krediti u kunama za umirovljenike


Banka je u svoju kreditnu ponudu uvrstila novi kredit za umirovljenike - nenamjenski kunski kredit bez vezanosti uz deviznu klauzulu. U ponudi i dalje ostaje dosadašnji gotovinski kredit u kunama koji je vezan uz euro. Krediti su namijenjeni svim umirovljenicima, bez obzira na status klijenta u banci, a u ponudi su od 15. studenoga 2011. godine.
Povratak na novosti