eBank

Niže naknade za sklapanje stambene štednje


U razdoblju od 2. studenoga do 28. prosinca 2009. HPB-Stambena štedionica svim novim štedišama omogućuje ugovaranje stambene štednje s umanjenom, odnosno bez ulazne naknade.

Visina naknade za sklapanje štednje ovisi o visini ugovorenog iznosa te visini uplaćenog štednog iznosa u razdoblju trajanja akcije; za ugovorene štedne iznose do 4.999 eura naknada iznosi 0,75 posto ugovorenog iznosa, dok se za iznose od 5.000 do 12.500 eura naplaćuje u iznosu od 0,5 posto, uz uvjet da štediša u razdoblju trajanja akcije uplati minimalno 1 posto ugovorenog iznosa. Štediše koji ugovore štedni iznos od 10.000 do 12.500 eura te do 28. prosinca na svoj štedni račun uplate 5.000 kuna, biti će oslobođeni plaćanja ulazne naknade.

Akcija je namijenjena svim novim štedišama koji ugovore multi, multi dječju ili maxi štednju te naredne dvije godine štednje ne koriste pravo na stambeni kredit.


Stambenu štednju moguće je ugovoriti u poslovnicama Hrvatske poštanske banke, FINA Opcija i uredima Hrvatske pošte.

Povratak na novosti