eBank

Nastavak pozitivnih trendova u poslovanju HPB-a


Prema rezultatima na kraju trećeg tromjesečja 2011. godine Hrvatska poštanska banka ostvaruje rast svih ključnih pokazatelja, dok je neto dobit za 17,7 posto viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 70,6 milijuna kuna.

Imovina Hrvatske poštanske banke na dan 30. rujna 2011. godine iznosi 15,7 milijardi kuna i viša je za 6,5 posto ili 954,4 milijuna kuna u odnosu na kraj 2010. godine.
Rast imovine koji je ostvaren u ovom tromjesečju iznosi trećinu ukupnog rasta tijekom godine, a rezultat je većim dijelom povećanja kreditiranja klijenata te dijelom povećanja ulaganja u obveznice.
HPB je tijekom godine uvela nekoliko novih proizvoda koji su, uz poboljšane uvjete kreditiranja, rezultirali povećanjem bruto kredita stanovništvu za 6,1 posto u odnosu na 2010. godinu. Najviše su rasli stambeni krediti, i to za čak 31,8 posto. Bruto krediti trgovačkih društava u istom su razdoblju povećani za 5,5 posto.
Rasli su i ukupni depoziti banke te oni na kraju trećeg tromjesečja iznose 12 milijardi kuna uz rast od 9 posto u odnosu na kraj 2010 godine. To se najvećim dijelom odnosi na zamjetan rast štednje stanovništva i državnih jedinica.
Neto dobit Hrvatske poštanske banke ostvarena u prvih devet mjeseci 2011. godine iznosi 70,6 milijuna kuna. Značajan je bio rast neto kamatnih prihoda - za 23,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast neto kamatnih prihoda većim je dijelom rezultat smanjenja kamatnih troškova, dok su kamatni prihodi rasli sporijim tempom unatoč povećanju razine kredita.
Banka je ostvarila nešto niže neto prihode od provizija i naknada nego u istom razdoblju prethodne godine kao posljedicu nižih naknada koje naplaćuje klijentima.
Zbog strukture postojećeg kreditnog portfelja banka je rezervirala 105,1 milijun kuna ili 60 posto operativne dobiti koja iznosi 174,6 milijuna kuna.
HPB je uspješnim trgovanjem devizama uspjela nadoknaditi pad cijena na tržištu kapitala tijekom tromjesečja.
Stalan rad na unaprjeđenju poslovanja i usluga, kao i proširenje poslovne mreže Hrvatske poštanske banke dovelo je do nešto viših razina općih i administrativnih troškova u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, no unatoč tome HPB nastavlja poboljšavati pokazatelj troškovne efikasnosti C/I, pa je on 3,5 postotna boda manji nego na kraju 2010 godine.

Povratak na novosti