eBank

Najveća kvartalna dobit u posljednjih 10 godina


  • rast neto dobiti na 66,2 milijuna kuna
  • operativni rezultat niži zbog snižavanja kamatnih stopa
  • rast kredita trgovačkim društvima 16,3%
  • više od 2.000 novih klijenata
  • 75.000 mHPB korisnika, rast 20%
  • razvoj digitalnih kanala i početak rada ePoslovnice
  • obvezujuća ponuda za kupnju Jadranske banke
RAST NETO DOBITI Hrvatska poštanska banka ostvarila je u prvom tromjesečju 2018. neto dobit od 66,2 milijuna kuna dok je u istom razdoblju 2017. dobit iznosila 4,9 milijuna. To je najbolji kvartalni rezultat Banke u posljednjih deset godina, a postignut je u zahtjevnim tržišnim okolnostima nakon godine obilježene Agrokorom i uz stalni pad kamatnih stopa. OPERATIVNA DOBIT Operativna dobit iznosi 69,3 milijuna kuna što je za 9,7 milijuna manje u odnosu na isto razdoblje 2017. pod utjecajem nastavka trenda snižavanja kamatnih stopa. Neto kamatni prihod manji je za 6,3%; pritom je pad kamatnog prihoda (za 11,2%) djelomično neutraliziran optimizacijom strukture izvora odnosno smanjenjem kamatnog rashoda (za 28,6%). Neto prihod od provizija i naknada na istoj je razini kao prethodne godine pri čemu se nastavlja rast prihoda od provizija u gospodarstvu (+3,8%) te stanovništvu i kartičnom poslovanju (+3,3%). Operativni troškovi su u blagom porastu (+1,3%) u skladu s velikim brojem pokrenutih razvojnih projekata Banke i prilagodbe regulativi (GDPR, IFRS9, AML, MIFID II). REZERVIRANJA Banka je zabilježila prihod od ukidanja rezerviranja u iznosu od 11,3 milijuna kuna zahvaljujući uspješnoj naplati i poboljšanoj strukturi NPL portfelja kao i pozitivnom efektu prelaska na novi računovodstveni standard MSFI 9. Napominjemo da je Banka pri prelasku na novi standard, na dan 1.1.2018. rezervirala dodatnih 57,3 milijuna kuna na teret rezervi kapitala, uglavnom za prihodujuće kredite. RAST KREDITA Imovina Banke krajem tromjesečja iznosi 19,7 milijardi kuna uz poboljšanu strukturu, odnosno rast neto kredita od 4%. Tromjesečje je u znaku rasta kredita trgovačkim društvima (+16,3%), a krediti stanovništvu porasli su 1,9 posto. NOVE USLUGE I NOVI KLIJENTI Širenje digitalnog poslovanja (mHPB, SuperSmart HPB račun, online zahtjev za kredit, eGotovina, ePoslovnica) jedan je od prioriteta HPB-a, a pokazuje se iznimno značajnim za privlačenje novih klijenata. U prvom tromjesečju je više od 2000 novih klijenata s rastom u svim segmentima. Banka je premašila brojku od 75.000 mHPB korisnika, uz rast od 20% početkom 2018. te 2.000 online kreditnih zahtjeva od početka godine. Iako je Banka orijentirana na razvoj digitalnih usluga i kanala, nastavlja širiti poslovnu mrežu pa je u Zadru zbog rasta broja klijenata nedavno otvorena druga poslovnica. SURADNJA S EBRD-om Banka intenzivira suradnju s EBRD-om i spremna je za brži razvoj malog i srednjeg poduzetništva u 2018. uključujući program podrške ženskom poduzetništvu koji je i dio našeg društveno odgovornog poslovanja. KAPITAL U prvom tromjesečju kapital Banke povećan je 0,9% na 1,92 milijarde kuna, a najznačajniji prirast odnosi se na neto dobit ostvarenu u tom razdoblju. OBVEZUJUĆA PONUDA ZA KUPNJU JADRANSKE BANKE HPB je u travnju predala obvezujuću ponudu za kupnju Jadranske banke čime bi se postigla snažnija prisutnost na prosperitetnom tržištu srednje Dalmacije i širenje baze klijenata. Komentar predsjednika Uprave Tomislava Vuića: „Ostvarili smo 66,2 milijuna kuna neto dobiti u prvom tromjesečju 2018. što je dobar rezultat. Osim akvizicije novih klijenata, naglasio bih da smo dali ponudu za kupnju Jadranske banke i bilo bi dobro kad bi se ova transakcija mogla završiti u prvoj polovici ove godine“.
Povratak na novosti