eBank

Kredit za legalizaciju nekretnina u kunama


Hrvatska poštanska banka 15. studenoga uvodi kunske kredite za legalizaciju nekretnina koje će odobravati u iznosima od 10 do 200 tisuća kuna. Kredite do 100 tisuća kuna moguće je realizirati bez jamaca, dok za veće iznose, kao instrument osiguranja klijenti mogu koristiti hipoteku, jamca ili policu životnog osiguranja.

Kamatna stopa na kredit za legalizaciju nekretnina iznosi 6,45 posto, a rokovi otplate su od jedne do 15 godina. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva ovisi o korištenju drugih proizvoda iz ponude Banke, a kreće se od 1 posto na iznos kredita.

HPB-ov kredit za legalizaciju namijenjen je plaćanju troškova dokumentacije i naknada potrebnih za dobivanje Rješenja o izvedenom stanju, odnosno ozakonjenje nezakonito izgrađene nekretnine. Kreditom se mogu podmiriti troškovi izrade geodetskog elaborata i arhitektonskog snimka, dobivanja potvrde o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti od ovlaštenog inženjera građevinarstva, komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, kao i ostali troškovi vezani uz legalizaciju nekretnine.

 

Povratak na novosti