eBank

Klijenti o minusima, štednji, kreditima...


Većina mladih klijenata redovito štedi ili planira štednju i ne želi kredite i minuse. Kredite će više tražiti muškarci, i to uglavnom nenamjenske, dok žene najavljuju stambene i zelene kredite, pokazalo je istraživanje HPB-aVećina mladih klijenata već štedi u bankama ili planiraju ugovoriti neki oblik štednje. Od ukupnog broja klijenata mlađih od 30 godina svaki treći redovito štedi, a 50% njih odgovara da razmišlja o štednji.

Rezultat je to istraživanja Hrvatske poštanske banke o financijskim planovima klijenata u kojem je sudjelovalo više od 1.200 ispitanika različitih dobnih skupina iz svih hrvatskih regija.


Mladi izbjegavaju dugove

Istraživanje pokazuje da će se, prema sadašnjim okolnostima, nove generacije zaduživati manje nego njihovi roditelji. Oprez prema dugovima potvrđuje podatak da 46% mladih ispitanika neće tražiti kredit, a 51% kaže da im nije potrebno prekoračenje po tekućem računu.


Žene žele stambenu štednju

Na pitanje o planiranim rokovima štednje u bankama ispitanici su dali blagu prednost kratkoročnoj štednji. Visoke ocjene idu otvorenoj i stambenoj štednji za koje su posebno zainteresirane žene. Važnost stambene štednje u postojećem ili nekom sličnom modelu spomenulo je trostruko više žena nego muškaraca.


Muškarci traže nenamjenske kredite

Od ukupnog broja ispitanika 18% planira zatražiti neki kredit - najviše će se tražiti nenamjenski, pa stambeni te krediti za zatvaranje obveza. U skupini klijenata kojima su potrebni krediti muškarci su u većini (53%), a tražiti će uglavnom nenamjenske kredite, dok žene (47%) najavljuju više stambenih i zelenih kredita. Kredite za zatvaranje dugova podjednako planiraju žene i muškarci.


Minusi pod kontrolom

Većina građana dobro upravlja svojim financijama, kontrolira potrošnju u okviru dopuštenih prekoračenja ili bez njih - 53%. Zavidnih 16% od ukupnog broja ispitanika kaže da može smanjiti svoje minuse, a 5% može ih zatvoriti. Svaki četvrti ispitanik, 26%, odgovorio je da treba veći minus od onoga koji ima na raspolaganju.

Povećanje minusa trebaju najčešće ispitanici u dobi između 30 i 50 godina (53%), te stariji od 50 godina (36%), dok je u skupini mlađih od 30 godina 11% onih kojima bi dobrodošao veći iznos dopuštenog prekoračenja.

Najveća podudarnost osobnih financija žena i muškaraca vidi se na minusima iako je u skupini onih koji dobro upravljaju u okviru dopuštenih prekoračenja nešto više žena.

 

Napomena: Istraživanje je provedeno u srpnju i kolovozu, a među ispitanicima su i klijenti drugih banaka koji su u vrijeme anketiranja koristili bankarske usluge u poslovnicama HPB-a.

Povratak na novosti