eBank

Izabran novi Nadzorni odbor HPB-a


Na danas održanoj 32. Glavnoj skupštini Hrvatske poštanske banke usvojene su odluke o opozivu dosadašnjih i odabiru novih članova Nadzornog odbora HPB-a.

Nadzorni odbor HPB-a sastoji se od sedam članova koji se biraju na mandatno razdoblje od četiri godine. Nakon provedenog javnog natječaja, odlukom Glavne skupštine u novi Nadzorni odbor banke izabrani su: Damir Kaufman, Anita Pavković, Krešimir Bračić, Dario Ćorić, Mario Mikulić, Dražen Kobas i Marin Palada. Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora izabrat će se konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora HPB-a.

Povratak na novosti