eBank

Isplata štediša (vjerovnika) Credo banke u HPB-u


Svi deponenti - vjerovnici Credo banke koji imaju pravo na obeštećenje mogu od 1. prosinca 2011. u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke podnijeti Zahtjev za isplatu obeštećenja.
Zahtjev nije moguće podnijeti u uredima Hrvatske pošte, niti će Pošta vršiti isplatu obeštećenja.

Pravo na obeštećenje imaju fizičke osobe, trgovačka društva te neprofitne institucije, izuzev onih osoba u posebnom odnosu s Credo bankom.

Zahtjev za obeštećenjem može podnijeti isključivo vlasnik depozita ili osoba ovlaštena za podnošenje Zahtjeva.
Vlasnik depozita – fizička osoba prilikom podnošenja Zahtjeva treba predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno drugu važeću identifikacijsku ispravu, a radi potpune identifikacije treba predočiti i izvorni dokument o depozitu (štednu knjižicu, ugovor o oročenju, karticu računa).

Isplata fizičkim osobama bit će izvršena u gotovini ili prijenosom na račun, dok će isplata trgovačkim društvima te neprofitnim institucijama biti izvršena prijenosom na račun.

Obrazac Zahtjeva za isplatu obeštećenja ispunjen je podacima koje je DAB preuzeo od Credo banke, a sadržava podatke o deponentu - vjerovniku, iznosima svih depozita preračunatima u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan utvrđenja nedostupnosti, iznosima dospjelih obveza deponenta - vjerovnika prema Credo banci na navedeni dan (23. studenoga 2011.) te obračunati iznos obeštećenja.
Ukoliko je vjerovnik suglasan s podacima navedenim u Zahtjevu, isti treba potpisati pred djelatnikom HPB-a i podnijeti na naplatu uz predočenje izvornih dokumenata o depozitima. Datum potpisa i predaje Zahtjeva Isplatnoj banci smatra se datumom podnošenja Zahtjeva.

Uz Hrvatsku poštansku banku, Zahtjev za isplatu obeštećenja može se podnijeti i u poslovnicama Croatia banke.

Povratak na novosti