eBank

Isplata štediša Credo banke u HPB-u


Pravo na obeštećenje ne gube deponenti koji su Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) podnijeli „Zahtjev za isplatu obeštećenja-reklamaciju" do 1. prosinca 2012., čiji je Zahtjev osnovan i temeljem kojeg je izdan Nalog za isplatu, ali im obeštećenje nije isplaćeno.

Deponenti koji nisu podnijeli Zahtjev u zakonom predviđenom roku, a ne odgovaraju za propuštanje roka, trebaju pokrenuti postupak reklamacije podnošenjem „Zahtjeva za isplatu obeštećenja - reklamaciju" na obrascu koji se može preuzeti u svakoj poslovnici Banke, na internet stranici www.dab.hr ili u prostorijama DAB-a, Zagreb, Jurišićeva 1/II.

Obavještavamo vas da 1. prosinca 2012. prestaje pravo na isplatu obeštećenja po osnovu osiguranih depozita položenih u Credo banci d.d. Split - u stečaju.

Povratak na novosti