eBank

Imovina HPB Investa premašila milijardu kuna; građani najviše ulažu u obveznički fond


Krajem listopada 2018. HPB Invest upravlja imovinom većom od milijarde kune čime se ozbiljno približio svojim vrhuncima zabilježenim 2007. kada je imovina iznosila 1,3 milijarde kuna. S 5,05% tržišnog udjela HPB Invest danas zauzima 6. mjesto među društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, a rast tržišnog udjela u posljednje dvije godine zabilježen je zahvaljujući porastu imovine HPB Obvezničkog fonda za 244,27%. Slijedom niskih kamatnih stopa na klasičnu štednju, sve se više građana okreće ulaganju u fondove koji im omogućuju potencijalno veći povrat na njihovu imovinu, uz relativnu stabilnost uloga. Tako je broj građana koji ulažu u HPB Obveznički fond u posljednje dvije godine porastao gotovo 150 posto. Prinos* ovog fonda, namijenjenog nešto konzervativnijim ulagačima, u proteklih godinu dana iznosi 1,86% (u 2018. godini 0,76%) dok je prosječni godišnji prinos od osnutka fonda 4,07% (stanje na 25. listopada 2018.). HPB Invest upravlja sa šest otvorenih investicijskih fondova među kojima je najnoviji HPB Bond Plus osnovan početkom 2018. Ovaj fond namijenjen je ulagateljima koji su spremni preuzeti nešto veći rizik od HPB Obvezničkog fonda, s obzirom da fond ulaže manji dio svoje imovine u dionice. Najveći dio imovine HPB Bond Plus ulaže u obveznice RH čime pokušava zadržati stabilnost ulaganja. * Prinosi HPB Obvezničkog fonda u posljednjih 5 godina: 2013. -1,09%, 2014. 8,15%, 2015. 2,99%, 2016. 5,76%, 2017. 4,09% Napomena: Prije ulaganja potrebno je upoznati se s Prospektom, Pravilima te Ključnim informacijama fonda, koji su objavljeni na hrvatskom jeziku na stranici www.hpb-invest.hr. Ulaganje u UCITS fondove nosi sa sobom određene rizike. Svi rizici, troškovi i naknade detaljno su opisani u prospektu svakog fonda. Gore navedeni prinosi imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Svi prinosi fonda izračunati su kao postotna promjena cijene udjela fonda na posljednji dan navedenog razdoblja u odnosu na cijenu udjela fonda na prvi dan istog razdoblja. Prosječan godišnji prinos (PGP) je izračunat kao geometrijski prosjek dnevnih prinosa fonda u posljednje tri godine i od osnutka, sveden na godišnju razinu. Prinosi ne uključuju troškove ulazne i izlazne naknade.
Povratak na novosti