eBank

Hrvatska poštanska banka u prvom tromjesečju ostvarila 40 milijuna kuna dobiti


Prema nerevidiranim financijskim pokazateljima poslovanja Hrvatska poštanska banka je u u prvom tromjesečju 2007. ostvarila 40,7 milijuna kuna dobiti prije oporezivanja, a bilanca banke iznosi 11,1 milijardu kuna.

Ukupni depoziti banke porasli su za 1,2 posto u odnosu na kraj 2006. godine i iznose 8,8 milijardi kuna, pri čemu su oročeni depoziti rasli za 1,2 posto, dok su depoziti po viđenju porasli za 0,6 posto. Prema ostvarenim rezultatima poslovanja banaka, udio Hrvatske poštanske banke u ukupnoj aktivi banaka u Hrvatskoj iznosi 3,6 posto.

Ukupni neto krediti klijentima iznose 5,9 milijardi kuna, pri čemu krediti stanovništvu iznose 1,7 milijarde kuna, što čini povećanje od 11 posto u odnosu na kraj 2006. godine. U ročnoj strukturi kredita 56 posto odnosi se na kratkoročne, a 44 posto na dugoročne kredite, dok se prema valutnoj strukturi kredita 73 posto odnosi na kunske te 27 posto na kredite s valutnom klauzulom i devizne kredite. Neto prihodi od kamata veći su za 10,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2006. godine.

S ciljem daljnjeg unapređenja kvalitete poslovanja banka je u 2007. godini nastavila s intenzivnim širenjem mreže otvorivši tri nove poslovnice, u Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu i Gospiću te podružnicu u Vinkovcima tako da sada raspolaže s vlastitom poslovnom mrežom od 6 podružnica, 19 poslovnica i 1 predstavništvom. Distributivne kanale banke čini 174 bankomata i preko 1400 EFTPOS uređaja postavljenih u poslovnicama Hrvatske pošte, Fine i na prodajnim mjestima u Hrvatskoj. Također, banka je proširila svoj asortiman proizvoda za stanovništvo novim kreditima: ponudila je povoljnije nenamjenske kredite te nenamjenski kratkoročni kunski kredit za ljetni period (od 4. svibnja do 30. rujna). U suradnji s Finom HPB je uspostavio zajednički sabirni centar za devize koji korisnicima - domaćim bankama nudi otkup i prodaju gotovog efektivnog stranog novca te uslugu prijevoza, obrade i trezoriranja deviza. Banka trenutačno provodi završne pripreme za realizaciju kredita vrijednog 10 milijuna eura, dobivenog od EBRD-a za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, posebice mikro i malih poduzeća. HPB Invest je u ožujku ove godine osnovao svoj drugi otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom ZM-1, a imovina pod upravljanjem HPB Investa u travnju je premašila milijardu kuna.

Povratak na novosti