eBank

HPB uvela zelene kredite za poduzetnike


Hrvatska poštanska banka od 1. listopada 2013. poduzetnicima nudi kredit za poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije u kunama i eurima.Hrvatska poštanska banka proširila je kreditnu ponudu za poduzetnike te im od danas, 1. listopada 2013., nudi kredit za poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije. Kredit je moguće realizirati u kunama sa ili bez valutne klauzule te u eurima, uz kamatnu stopu od 6,45 posto. Maksimalni rok otplate kredita je 10 godina uz mogućnost počeka do dvije godine.
Nakon što je u kolovozu prošle godine ponudila liniju zelenih stambenih kredita građanima, HPB novim proizvodom za poduzetnike nastavlja poticati projekte za povećanje energetske učinkovitosti. Novi kredit za poduzetnike namijenjen je financiranju solarnih sustava za proizvodnju električne i toplinske energije za vlastite potrebe, financiranju mrežom vezanih solarnih sustava za proizvodnju električne energije, kupnji, izgradnji ili opremanju niskoenergetske nekretnine, a može se iskoristiti i za financiranje svih aktivnosti u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti poslovne nekretnine i/ili cijelog proizvodnog procesa.
Hrvatska poštanska banka danas ima 9.300 korporativnih klijenata. HPB-ovi krediti gospodarstvu krajem rujna dosegli su 8,7 milijardi kuna, a rast kredita pravnim osoba u prvih devet mjeseci ove godine iznosi 3,7 posto.
Područje ekologije jedan je od segmenata u kojem HPB iskazuje i svoju društvenu odgovornost. Aktivnostima i principima poslovanja koji pridonose očuvanju okoliša, Banka nastoji povećati ekološku osviještenost svojih zaposlenika, klijenata i društvene zajednice te ukazati na važnost korištenja obnovljivih izvora energije za okoliš. Kao članica UN Global Compact inicijative HPB redovito izvještava o napretku i poduzetim mjerama u područja očuvanja okoliša.
Povratak na novosti