eBank

HPB u 2012. ostvarila neto dobit od 93,1 milijuna kuna


Prema nerevidiranim financijskim izvještajima za 2012. Hrvatska poštanska banka ostvarila je neto dobit od 93,1 milijun kuna, što je 5,9 posto više u odnosu na godinu ranije. Bruto krediti HPB-a porasli su 12,7 posto, na 12 milijardi, a ukupni depoziti 5,3 posto, na 13,4 milijarde kuna. Banka nastavlja snižavati troškove.Operativna dobit Hrvatske poštanske banke za 2012. godinu iznosi 257,4 milijuna kuna i viša je 18,4 posto u odnosu na 2011. Banka je iz operativne dobiti izdvojila 64 posto, odnosno 164,6 milijuna kuna za troškove rezerviranja za gubitke.
Nakon izdvajanja rezervacija koje su 21,8 posto veće nego prethodne godine, neto dobit Banke za 2012. iznosi 93,1 milijun kuna što je 5,9 posto više nego 2011.
Imovina Banke 31. prosinca 2012. desegnula je 17 milijardi kuna nakon rasta od 3,6 posto tijekom godine, a tržišni udjel HPB-a povećan je sa 4,0 na 4,3 posto.
Bruto krediti porasli su 12,7 posto, na 12 millijardi kuna. Bruto krediti stanovništvu porasli su 13,6 posto, a posebno je naglašen rast stambenih kredita, 27,6 posto. Zbog preuzimanja duga brodogradilišta od strane države evidentan je pad kredita trgovačkim društvima, no ukoliko se isključi ta promjena krediti trgovačkim društvima porasli su 264,2 milijuna kuna.
Ukupni depoziti Banke porasli su 5,3 posto u odnosu na godinu ranije i krajem 2012. iznose 13,4 milijarde kuna, dok su depoziti stanovništva veći za 303 milijuna kuna ili za 4,1 posto.
Nastavljeni trend rasta kredita tijekom 2012., iako uz prosječno niže kamatne stope, generirao je rast kamatnih prihoda od 1,6 posto u odnosu na 2011. Istodobno, uslijed rasta depozita i promjene u njihovoj strukturi u korist oročenih depozita, Banka bilježi rast kamatnih troškova od 7,9 posto.
Zbog smanjenja gospodarskih aktivnosti u 2012. godini te ukidanja i smanjenja određenih naknada, neto prihodi od provizija i naknada manji su u odnosu na 2011. za 5,7 posto i iznose 170,2 milijuna kuna.
Unatoč volatilnosti na financijskom tržištu tijekom 2012. Banka je, za razliku od negativnog rezultata u 2011., ostvarila dobit od trgovanja vrijednosnim papirima od 6,9 milijuna kuna.
HPB nastavlja širiti poslovnu mrežu te s pet novih poslovnica (Knin, Rijeka, Čakovec, Šibenik i Zagrebu-Špansko) 2012. godinu završava s ukupno 60 poslovnih jedinica i prisutna je u gotovo svim regijama u RH.
Banka je uspjela smanjiti opće i administrativne troškove te troškove amortizacije za 3,2 posto. Zahvaljujući racionalnom upravljanju troškovima poboljšan je pokazatelj efikasnosti poslovanja C/I koji već treću godinu zaredom ima silazni trend i sa 70 posto u 2011. pao je na 64 posto krajem 2012.
Stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala iznosi 14,08 posto i nešto je manja u odnosu na 2011.
(-0,12 pp) što je posljedica rasta aktive.
Povratak na novosti