eBank

HPB proširila ponudu kredita za građane


Hrvatska poštanska banka proširila je ponudu kredita namijenjenih građanima te je, uz redovne nenamjenske kredite, klijentima ponudila namjenski kredit za zatvaranje postojećih obveza i kredit za kupnju ili zamjenu Vaillantovog kondenzacijskog uređaja.

Kredit za zatvaranje postojećih obveza odobrava se u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz euro. Klijenti banke mogu zatražiti kredit u iznosu od 1.500 do 50.000 eura, pri čemu se do 10 posto iznosa kredita može realizirati u gotovini, bez dokumentiranja namjene. Rok otplate kredita je, ovisno o iznosu, od 12 do 180 mjeseci, uz mogućnost počeka od 3 mjeseca. Redovna kamatna stopa na kredit iznosi 10,99 posto (EKS od 12,08 posto).

U sklopu nove prodajne akcije tvrtke Vaillant „Staro za efikasno", HPB je građanima ponudila poseban namjenski kredit koji se može iskoristiti za kupnju novih Vaillantovih kondenzacijskih uređaja ili zamjenu starih plinskih uređaja s novim Vaillantovim kondenzacijskim uređajem. Kredit se odobrava u iznosu od 600 do 2.100 eura u kunskoj protuvrijednosti, bez jamaca i naknade za obradu zahtjeva i odobravanje kredita. Rok otplate kredita je do 36 mjeseci, a redovna kamatna stopa na kredit iznosi 6,49 posto godišnje (EKS od 6,68 posto).

Uz ponudu novih namjenskih kredita za građane, HPB od 15. siječnja 2010. produžuje maksimalni rok otplate stambenog kredita s 25 na 30 godina.

 

Povratak na novosti