eBank

HPB povećala temeljni kapital i izmijenila statut


Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 30. prosinca 2010. godine izvršen je upis povećanja temeljnog kapitala Hrvatske poštanske banke sa iznosa od 654.319.600 kuna za iznos od 312.320.800 kuna izdavanjem 283.928 novih redovnih dionica VII emisije, serije A, koje glase na ime, nominalnog iznosa od 1.100 kuna.

Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke sada iznosi 966.640.400 kuna i podijeljen je na 878.764 redovnih dionica nominalnog iznosa 1.100 kuna svaka.
U skladu s time, a prema odluci Glavne skupštine izmijenjen je i dopunjen Statut Hrvatske poštanske banke.

Novi statut Hrvatske poštanske banke možete pronaći ovdje.

Povratak na novosti