eBank

HPB povećala kamate na kunsku štednju


Hrvatska poštanska banka uvela je mogućnost oročavanja depozita u kunama i eurima uz fiksnu kamatnu stopu na rokove od 24, odnosno 36 mjeseci. Također, banka je povećala redovne fiksne kamatne stope na depozite u kunama na rokove od jedan do 36 mjeseci.

Nove kamate, kao i rokovi oročenja počet će se primjenjivati od 15. siječnja 2012. godine, a više o tome možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije možete saznati putem broja telefona HPB Kontakt centra 0800 472 472.

 

Povratak na novosti