eBank

HPB povećala kamate na dječju štednju


Hrvatska poštanska banka povećava kamatne stope na oročenu dječju štednju u kunama i eurima.Hrvatska poštanska banka od danas, 1. srpnja 2014. godine, primjenjuje nove, više kamatne stope na oročenu dječju štednju u kunama i eurima. Kamatne stope na oročenu dječju štednju u kunama nakon povećanja iznose od 3,95% do 4%, ovisno o razdoblju oročenja. Na štednju u eurima kamate od 1. srpnja iznose od 3,20% do 3,50%, ovisno o ugovorenim rokovima za depozite. Banka je kamatne stope povećala od 0,10 do 0,50 postotnih poena.Depoziti stanovništva krajem lipnja 2014. u Hrvatskoj poštanskoj banci iznose 8,15 milijardi kuna, a tijekom posljednje četiri godine porasli su za 2,7 milijardi kuna ili oko 50 posto. Oročeni depoziti stanovništva od početka ove godine porasli su za 190 milijuna kuna, a interes za dugoročna oročenja i dalje raste te je štednja na rokove duže od godinu dana porasla za 13 posto u prvih šest mjeseci 2014.
Povratak na novosti