eBank

HPB omogućila povoljnije financiranje sjetve u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


Time je poljoprivrednicima, korisnicima ove linije, omogućena povoljna kamatna stopa u visini 1,20% godišnje, fiksno. Ugovor je u ime Banke, 4. veljače 2019. zaključila Andrea Dokmanović, direktorica Regionalnog centra za gospodarstvo Bjelovar sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Damirom Bajsom. HPB ovom suradnjom omogućava našim poljoprivrednicima da još povoljnije i lakše obave proljetnu sjetvu.
Povratak na novosti