eBank

HPB od 1. siječnja 2014. snižava kamate na sve kredite građana


Hrvatska poštanska banka od  1. siječnja 2014. snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatom. Kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu bit će niže za 0,20, a za kredite u kunama 0,23 postotna poena. HPB snižava kamate na kredite nakon pada nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune i eure te će na taj način olakšati otplatu kredita građanima. Svoje kredite HPB je vezala uz NRS, a ne primjerice uz EURIBOR, što za klijente Banke predstavlja povoljniji, odnosno manje rizičan oblik zaduživanja.    

Izdvajamo nove uvjete za tri najtraženije vrste kredita građanima u HPB-u tijekom posljednje tri godine: 

Stambeni krediti:  Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. siječnja 2014. iznosit će 5,71% (sadašnja je 5,91%), a na kunske stambene kredite 6,22% (sadašnja iznosi 6,45%).  Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 5,21% (trenutne kamate su 5,41%), dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 5,72% (sadašnja je 5,95%).

Nenamjenski krediti: Kamatna stopa na nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu snižava se na 8,75% (sadašnja iznosi 8,95%) dok će se kunski krediti odobravati uz 9,26% (sadašnja stopa je 9,49%).  

Umirovljenički krediti: Za umirovljeničke kredite uz valutnu klauzulu vrijedit će kamatna stopa od 8,25% (sad iznosi 8,45%), a za kredite u kunama 8,26% (sadašnja je 8,49%).

Banka će od sljedeće godine sniziti kamatne stope i za sve ostale vrste kredita građanima - različite namjenske, potrošačke, VIP kredite kao i one za zatvaranje obveza. 

Nastavak rasta kredita: U prvih deset mjeseci 2013. ukupni nenamjenski krediti HPB-a porasli su za 11%, stambeni za 12%, a umirovljenički krediti za 4,4%. Bruto kreditni portfelj građana krajem listopada dosegao je 4 milijarde kuna. HPB očekuje rast kredita građana i u 2014. kao nastavak trenda iz protekle tri godine kad je Banka imala veću stopu rasta kredita nego bankarski sektor, odnosno  ostvarivala je rast i u razdoblju kad je sustav padao.   

Povratak na novosti