eBank

HPB - niže kamate na stambene kredite


Hrvatska poštanska banka nastavlja s akcijom smanjivanja kamatnih stopa na kredite i od 1. travnja 2011. snižava kamate na stambene kredite stanovništvu. Nova kamatna stopa za prvu godinu otplate kredita je fiksna i iznosi 4,95 posto* godišnje, a potom 5,95 posto** promjenjivo na kredit za kupnju ili adaptaciju stana, kuće, garaže ili parkirnog mjesta.

Također, kamata će biti snižena i dosadašnjim korisnicima stambenih kredita.

Novost kod HPB stambenih kredita je mogućnost odobravanja kredita i fizičkim osobama koje putem žiro računa primaju dohodak od samostalnog rada te osobama zaposlenim u inozemstvu i pomorcima.
Prema novim uvjetima klijentima su na raspolganju tri modela instrumenata osiguranja, a njihovom kombinacijom omogućeno je dobivanje kredita bez jamaca. Kao instrumente osiguranja korisnici kredita mogu koristiti i namjenski depozit, hipoteku na nekretninu, policu životnog osiguranja ili udjele u fondovima HPB Investa.
Rok otplate kredita je do 30 godina s mogućnošću ugovaranja počeka od 12 mjeseci. Kredit se može iskoristiti i za otplatu ranije realiziranih stambenih i nenamjenskih kredita u HPB-u ili drugim bankama.

Podsjećamo da prethodnih godina HPB nije povećavala kamate na kredite građanima, već je u nekoliko navrata snižavala kamate stope na stambene kredite. Od listopada 2010. godine banka je snizila kamate i na kredite za umirovljenike, kredite za zatvaranje obveza te nenamjenske kredite. Niže kamatne stope odnosile su se kako na nove, tako i na ranije odobrene kredite. Racionalizacija ukupnih troškova poslovanja i jeftiniji izvori sredstava za kreditiranje omogućili su smanjenje kamatnih stopa na kredite.

* EKS za kamatu od 4,95% iznosi od 5,16% i izračunat je na najduži rok otplate, uz akcijsku fisknu kamatnu stopu za prvu godinu otplate kredita i naknadu od 1%
** EKS za kamatu od 5,95% iznosi od 6,21% i izračunat je na najduži rok otplate, uz promijenjivu kamatnu stopu i uz naknadu od 1%

Povratak na novosti