eBank

HPB Invest započeo slanje dokumenata o udjelima


Nakon što je Vladi Republike Hrvatske i Upravnom odboru Umirovljeničkog fonda predao registar članova Fonda, HPB Invest, društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom, jučer je započeo sa slanjem Dokumenata o udjelima na adrese članova Fonda. Očekuje se da će do kraja svibnja pošiljke biti poslane na adrese svih 434.364 članova koliko ih je upisano u registar na dan 22. svibnja 2006. godine.

Dokument o udjelima je potvrda koju će dobiti svaki član Fonda i u kojoj je jasno naznačen iznos obeštećenja, pripisane kamate (kamata iznosi 19,975 posto), zatim ukupan iznos pripadajućeg obeštećenja s pribrojenim kamatama te, ovisno o odabranom modelu isplate, broj pripadajućih udjela svakog člana u Fondu. Također, u dokumentu je naznačen broj udjela koji će umirovljeniku biti isplaćen u četiri (za one koji su odabrali model A) ili šest obroka (za one koji su odabrali model B). Početna vrijednost jednog udjela je jedna kuna.

Na dan 22. svibnja 2006. godine HPB Invest je u registru članova Fonda evidentirao 434.364 člana koji ostvaruju pravo na povrat duga, uključujući nasljednike. Od ukupnog broja članova Fonda, njih 74 posto odabralo je kraći model isplate duga dok se 26 posto odlučilo za dulji model isplate. Članove Fonda koji se nisu odlučili o modelu povrata duga HPB Invest upisao je u registar u skladu sa Zakonom o umirovljeničkom fondu i odlukama Upravnog odbora UMFOND-a.

Nadalje, HPB Invest je zaprimio i obradio 16.712 provedivih rješenja o nasljeđivanju prema kojima je evidentirao 21.164 nasljednika. Što se tiče nasljednika koji još nisu dostavili uredna rješenja o nasljeđivanju, HPB Invest je u registar upisao preminule članove kojima je dodijelio udjele u punom iznosu obeštećenja (model B). Nakon što nasljednici dostave valjana rješenja o nasljeđivanju, što trebaju učiniti do 15. lipnja 2006. godine,  moći će odabrati žele li naslijediti udjele po dužem ili kraćem modelu.

Uz dokument o udjelima, HPB Invest uputio je pismo umirovljenicima koji se do sada nisu izjasnili o načinu isplate da to učine najkasnije do 15. lipnja, kako bi onima koji su se odlučili za kraći model na vrijeme mogla biti isplaćena prva rata povrata duga. Umirovljenici trebaju odlučiti žele li isplatu udjela primati putem tekućeg računa u nekoj od poslovnih banaka ili putem poštanske uputnice. Uz odluku o isplati, umirovljenici trebaju poslati i dopis s osobnim podacima, presliku važećeg dokumenta i presliku kartice tekućeg računa ili štedne knjižice, i to poštom na adresu HPB Investa, p.p. 1609, 10000 Zagreb.

Kako bi isplata bila obavljena na vrijeme i u zakonski propisanom roku, HPB Invest u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskom poštom i poslovnim bankama trenutno obavlja opsežne tehničke pripreme oko načina prijenosa sredstava namijenjenih za isplatu duga. Isplata prvog obroka obeštećenja onim umirovljenicima koji su odabrali kraći model započet će nakon što HPB Invest na svoj račun zaprimi sredstva od Vlade Republike Hrvatske. Potom će HPB Invest, u skladu s uobičajenim rokovima, sredstva uplatiti na račune u poslovnim bankama ili će započeti s gotovinskim isplatama posredstvom Hrvatske pošte. 

Sve dodatne informacije umirovljenici mogu dobiti putem besplatnog telefona HPB Investa 0 800 800 5 ili za pozive iz inozemstva: 00385 1 66 10 225.

Povratak na novosti