eBank

HPB Invest počeo sa slanjem dokumenata korisnicima obiteljskih i najviših mirovina


HPB Invest, društvo za upravljanje Fondom, danas je započeo sa slanjem obavijesti o izračunu svote obeštećenja umirovljenicima - korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. Očekuje se da će do kraja travnja obavijesti biti poslane na sve adrese umirovljenika u zemlji i inozemstvu, a oni umirovljenici koji su stekli pravo na obeštećenje odgovor o odabranom modelu i načinu isplate duga trebaju vratiti HPB Investu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Prema bazi podataka preuzetoj od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, HPB Invest je na adrese 43.970 umirovljenika – korisnika obiteljskih i najviših mirovina uputio pošiljku s obavijesti o povratu duga. Prema izračunu HZMO-a od 43.970 umirovljenika njih 35.940, odnosno 81,74 posto ostvarilo je pravo na obeštećenje dok njih 8.030, odnosno 18,26 posto nije ostvarilo to pravo.

Umirovljenici koji su stekli pravo na obeštećenje na kućne adrese dobit će pošiljku koja sadrži dvije Obavijesti o članstvu i visini svote obeštećenja, dva primjerka Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Umirovljeničkom fondu, obrazac Odabira načina isplate udjela, te dopis s uputama. Putem Izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Fondu umirovljenici trebaju odlučiti žele li isplatu udjela primati putem kraćeg (A) ili dužeg (B) modela, dok se ispunjavanjem obrasca - Odabir načina isplate udjela odlučuju o tome žele li isplatu primati putem tekućeg ili štednog računa u nekoj od poslovnih banaka ili putem poštanske uputnice. Uz odluku o modelu i načinu isplate (obrasci Izjave i Odabira) umirovljenici trebaju poslati i presliku osobne iskaznice ili putovnice te presliku kartice tekućeg računa ili štedne knjižice (oni umirovljenici koji su odabrali taj način isplate). Obrasce je potrebno ispuniti, vlastoručno potpisati i zajedno s preslikama poslati običnom poštom na adresu HPB Investa, p.p. 1609, 10001 Zagreb u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Nakon što zaprimi cjelokupnu i ispravnu dokumentaciju od novih umirovljenika, HPB Invest će ih upisati u Registar Umirovljeničkog fonda, izračunati pripadajuće obeštećenje na ime kamate i dodijeliti im odgovarajući broj udjela te će novim članovima Fonda, na kućne adrese, dostaviti Dokument o udjelima – potvrdu u kojoj je jasno naznačen iznos obeštećenja, pripisane kamate, ukupan iznos pripadajućeg obeštećenja s pribrojenim kamatama te, ovisno o modelu isplate, broj pripadajućih udjela za svakog člana u Fondu. Uz to, u dokumentu će biti naznačen broj udjela koji će umirovljeniku biti isplaćen u četiri (za one koji su odabrali model A) ili šest obroka (za one koji su odabrali model B).

Novi članovi Fonda koji odaberu kraći model isplate svoje obeštećenje primat će svakog drugog i četvrtog tromjesečja tijekom 2007. i 2008. godine, a oni koji odaberu duži model isplate obeštećenje će primati u svakom četvrtom tromjesečju u razdoblju od 2008. do 2013. godine. U skladu s time isplata prve rate udjela novim članovima Fonda – korisnicima obiteljskih i najviših mirovina koji su odabrali kraći (A) model vršit će se istovremeno s isplatom treće rate udjela postojećim članovima Fonda, odnosno tijekom drugog tromjesečja 2007. godine.

Za sva pitanja vezana uz metodologiju obračuna i iznos obeštećenja umirovljenici se mogu obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a sve dodatne informacije vezane uz Umirovljenički fond mogu se dobiti putem besplatnog telefona HPB Investa 0 800 800 5 ili za pozive iz inozemstva: 00385 1 66 10 225.

Povratak na novosti