eBank

Govorni automat na novom broju 072 472 472


Od 1. srpnja mijenja se broj telefonskog servisa Banke sa 062 472 472 na 072 472 472.Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja koristit će novi broj telefonskog servisa za informacije o računima 072 472 472. Do navedenog datuma trajat će prijelazno razdoblje u kojem će pozivi na 062 472 472 biti preusmjereni na 072 472 472.
Povratak na novosti