eBank

FINA i HPB predstavile uslugu sabirnog centra za devize


Predsjednici uprava FINE i HPB-a, Zoran Maksić i Josip Protega, danas su potpisali ugovor o uspostavi zajedničkog sabirnog centra za devize koji će, uz ostalo, nuditi i usluge prijevoza, obrade i trezoriranja deviza.

Uslugom sabirnog centra za devize ponudit će se ostalim domaćim bankama otkup i prodaja gotovog efektivnog stranog novca u skladu s njihovim dnevnim potrebama. Usluga obuhvaća preuzimanje i izdavanje novčanih pošiljki od naručitelja na bilo kojoj lokaciji u zemlji, te prijevoz, obradu i trezoriranje devizne efektive uz provjeru autentičnosti i kvalitete novčanica i kovanica u opticaju.

Usluga koju ostalim bankama nudi sabirni centar za devize povezuje kvalitetu, znanje i iskustvo ovih dviju institucija - HPB-a na poslovima upravljanja gotovim novcem u kunama i devizama u svojoj poslovnoj mreži te mreži od 1.100 poštanskih ureda, te FINA-e na poslovima opskrbe kunama cjelokupnog bankarskog sustava u zemlji iz gotovinskih centara. FINA, ujedno, u ovaj poslovni odnos unosi i polustoljetno znanje i iskustvo u poslovima obrade, pohrane i transferiranja gotovog novca u Republici Hrvatskoj te razvijenu mrežu gotovinskih centara i poslovnica diljem Hrvatske.

Uspostavom sustava za obradu i trezoriranje devizne efektive, FINA i HPB će ujedno uspostaviti i sustav provjere autentičnosti deviza na hrvatskom tržištu, što je u skladu sa zahtjevima Europske unije po pitanju sigurnosti platnog prometa, odnosno borbe protiv krivotvorenja devizne efektive.

HPB i FINA ovom su prigodom predali donaciju Arheološkom muzeju i na taj način poduprijeli rad Muzeja te pokazali svijest o društveno odgovornom poslovanju.

Više informacija o usluzi sabirnog centra za devize naći ćete na www.fina.hr i na www.hpb.hr, putem e-pošte na adresi info@fina.hr, ili na besplatnom broju telefona Call centra Financijske agencije, 0800 0080.

Povratak na novosti